Što je TSM?

Terapeutski spiralni model (The Therapeutic Spiral Model – TSM) oblik je klinički modificirane psihodrame koji se koristi za sigurno i učinkovito tretiranje traume. Od samog začetka TSM-a 1992. godine, tisuće ljudi diljem svijeta imalo je koristi zahvaljujući primjeni tog modela. TSM se hvata ukoštac s traumom nastalom kao posljedicom fizičkog ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, silovanja i seksualnog napastovanja, etničkih konflikata, mučenja i drugih oblika političkog nasilja. TSM je baziran na premisi da se traumatiziranim pojedincima mora omogućiti pristup ulogama koje su primjenjive na njihovu situaciju i koje je moguće internalizirati u svrhu postizanja veće samosvijesti, otpornosti i posttraumatskog rasta. Tek kada se to postigne, traumatizirani pojedinci imaju priliku u potpunosti istražiti i razumjeti štetan utjecaj traumatičnih događaja, ali i osloboditi se okova tih događaja. saznajte više ->

Certificiranje za TSM-ovog psihodramatičara

Ovaj edukacijski program namijenjen je stručnjacima za mentalno zdravlje koji žele naučiti ili poboljšati vještine rada s ljudima koji su pod visokom razinom stresa ili koji pate od PTSP-a.

Therapeutic Spiral International (TSI) nudi međunarodno certificiranje na području iskustvene traumaterapije (International Certification in Experiential Trauma Therapy), i to na četiri razine, te koristi Terapeutski spiralni model (TSM): trenirani pomoćni ego (TAE), pomoćnog voditelja (AL), voditelj grupe (TL) i TSI trenera. Riječ je o priznatoj metodi koju podupiru istraživanja, a u sklopu koje se koriste klinički modificirana psihodrama i iskustvena psihoterapija u svrhu tretiranja traume na individualnoj i grupnoj razini, što uključuje i zajednice koje pokazuju simptome PTSP-a, anksioznosti ili depresije. Ova se metoda također primjenjivala na tretiranje ovisnosti i poremećaja u prehrani, ali se koristila i u obrazovanju, kazalištu, stvaranju zajednica, poduzetništvu i pravu. TSI nudi sveobuhvatan edukacijski program iz TSM psihodrame u svrhu tretiranja posttraumatskog stresnog poremećaja i njegovih posljedica. Nakon završenog edukacijskog programa, polaznici ispunjavaju TSI-ove preduvjete za dobivanje Međunarodnog certifikata za traumaterapiju.

Edukacijske radionice za godinu 2018./2019. trenutno su zakazane u SAD-u, Kanadi, Kini, Egiptu, Koreji, Norveškoj, Španjolskoj, Švedskoj i na Tajvanu, a planirano ih je još. Naši timovi su također dostupni za edukaciju u Australiji, Engleskoj, na Novom Zelandu i u Južnoj Africi. Polaznici koji završe ovaj dvogodišnji program dobit će Međunarodni certifikat za traumaterapiju u sklopu kojeg se koristi Terapeutski spiralni model. Dr. sc. Kate Hudgins, psihodramska trenerica, edukatorica i praktičarka (TEP), trenutna je direktorica, glavna trenerica te supervizor. Asistirati joj može jedan ili više edukatora ili budućnih viših kliničara. Dostupna je odlična supervizija uživo, preko Skypea, videa i pisanih materijala kako bi se studentima u programu certificiranja omogućila najviša razina sigurnosti i učenja.

Struktura TSI-evog programa certifikacije

TSI-ev Međunarodni certifikat za traumaterapiju uključuje teoriju, praksu i superviziju. Ponuđeno je 7 radionica i moguće ih je pohađati kao samodostatne radionice koje nude korisne TSM-ove kliničke planove intervencije. Ovaj sveobuhvatan edukacijski program sa svojim iskustvenim formatom predstavljamo na vikend intenzivima i jednotjednim intenzivima, a polaznike učimo kako pomoću akcijskih metoda na siguran način raditi na traumama.

Osnovna edukacija uključuje 4 radionice, napredna edukacija obuhvaća 3 kliničke radionice.

Kod primjene psihodramskih metoda i TSM-a za tretiranje trauma, spontanost i kreativnost ljekoviti su katalizatori promjene (Hudgins i Toscani, 2013). Sa stajališta psihodrame, spontanost podrazumijeva sposobnost da promijenimo ponavljajući obrazac reagiranja na staru situaciju ili da naučimo prikladno reagirati na nove situacije. Dakle, ako koristimo ovu definiciju spontanosti, podrazumijeva se da tip terapeutske intervencije ovisi o klijentu i njegovim simptomima. Ovaj naglasak na spontanost i kreativnost kao ljekovite čimbenike idealan je lijek za traumatizirane pojedince koji su često fizički i emocionalno iscrpljeni i koji barataju s ograničenim repertoarom reakcija i ponašanja. Stoga TSM svojim iskustvenim metodama jamči otpornost klijenta i sprječava njegovo ponovno traumatiziranje.

Zbog korištenja demonstracija, tehničkih vježbi uz superviziju i u cijelosti odigranih TSM-ovih psihodrama, vještine polaznika razvijaju se brzo i efikasno. Uz to, svi polaznici imaju priliku fokusirati se na svoje osobne probleme te pomoći drugima u njihovom procesu iscjeljenja. Ljudi često počnu s odlaskom na radionice osobnog razvoja za profesionalce kako bi osobno iskusili TSM te kako bi, uz edukacijske uvjete, zadovoljili uvjet osobnog iskustva.

Obavezna literatura uključuje knjigu Experiential Therapy to Treat PTSD: The Therapeutic Spiral Model (Hudgins, 2001) i Healing World Trauma with the Therapeutic Spiral Model: Stories from the Frontlines (Ur. Hudgins i Toscani, 2013).

Na svim tečajima dobit ćete uručke i dodatne materijale za čitanje. S obzirom na to da je ovo iskustvena metoda, većina učenja odvijat će se kroz akciju i uključivat će demonstracije, superviziju uživo, psihodrame orijentirane na protagonista, sociodrame i Playback Theatre.

Polaznici koji sudjeluju u cijelom programu će naučiti:

 • Zašto je, prema najnovijim neurobiološkim istraživanjima, iskustvena terapija najbolji oblik terapije za tretiranje PTSP-a.
 • Osnovne psihodramske vještine dubliranja, zrcaljenja, solilokvija, igranja uloga i zamjene uloga.
 • Kliničke modifikacije tih osnovnih psihodramskih vještina u svrhu rada na traumama u zatvorenoj akcijskoj strukturi.
 • Strukturu bilo koje psihodrame, uključujući zagrijavanje, akciju i šering.
 • TSM-ovih šest struktura sigurne akcije.
 • Koncept TSIRA-e, koji služi kao klinički vodič za sve iskustvene terapije, u svrhu sigurnosti i usmjerenja.
 • Kako usaditi TSM-ove preskriptivne uloge kako bi se poticala otpornost kroz spontanost i kreativnost.
 • Upotrebu TSM-ovog trokuta traume kako bi se prikazala internalizacija traume kroz uloge Žrtve, Progonitelja i Napuštajućeg Autoriteta te kako to promijeniti uz pomoć uloge Odgovornog Autoriteta.
 • Promoviranje posttraumatskog rada pomoću TSM-ovih transformativnih uloga.
 • Momentalno korisne iskustvene intervencije koje se implementiraju za zadržavanje, istraživanje i transformaciju stresa i traume.
 • Upotrebu sociometrije za stvaranje sigurnosti i autentičnih odnosa u grupama.
 • Integraciju umjetnosti i rituala kao alatki za dubinsko iscjeljenje.
 • Kako primijeniti naučeno za Vaše potrebe u radu na traumama.

Kako bi ispunili uvjete za položenu teoriju u sklopu TSI-ovog certificiranja, dovoljno je da polaznici sudjeluju na sve 4 osnovne radionica. Za završavanje certifikacije ne postoji vremensko ograničenje.

Radionice za TSI certifikaciju

Prvi stupanj: Tečaji iz područja temeljne traume

 • Mozak u akciji: neurobiologija traume
 • Containment: ključ za sigurnost s akcijskim metodama
 • Akcijski rad s mehanizmima obrane
 • Transformacija TSM-ovog trokuta traume

Drugi stupanj: Napredni klinički tečaji

 • Diferencijalno usmjeravanje i grupne vježbe s akcijskim metodama
 • Ples transfera i kontratransfera s traumatiziranim pojedincima
 • Upotreba projektivne identifikacije u grupama

Prijavite se na Osnovnu TSM edukacija za 2019./2020. 

Više informacija potražite ovdje:

Kontakt i informacije: Vedran Korušić – [email protected]

therapeuticspiralmodel.com
Facebook @therapeuticspiralmodel

dr. Kate Hudgins

Doktorirala je kliničku psihologiju na sveučilištu Virginia Commonwealth u SAD-u godine 1986. te je od 1980. do 1981. imala priliku stažirati na psihodrami i grupnoj psihoterapiji zahvaljujući Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje (The National Institute of Mental Health – NIMH). Licencirani je trener, edukator i praktičar psihodrame, sociometrije i grupne psihoterapije te certificirani gestalt terapeut. Tema doktorskog rada bila je psihodrama, a već je kao studentica 1986. godine za svoj rad na psihodramskoj tehnici dubliranja osvojila nagradu za istraživanje Američke psihološke asocijacije.

Riječima suosnivačice psihodrame te dugogodišnje prijateljice i mentorice Zerke T. Moreno: ”Živjeti kao psihodramatičar u spontanosti i kreativnosti znači živjeti u istini.“ Time što TSM predstavljam svijetu kroz motivacijske govore, akademsko podučavanje, privatnu edukaciju, superviziju i individualna savjetovanja, ostaje u kontaktu sa svojim korijenima kod kuće, dok je istovremeno dio svjetske zajednice koja se ujedinila kako bi pronašla sigurne načine pomaganja ljudima u različitim fazama traumatskog iskustva.

Zajedno s grupom mladih kliničara istomišljenika, koji su ujedno i certificirani psihodramski praktičari, kreirala je TSM kako bih pomogla sebi i polaznicima njihove prve edukacijske grupe. Sada, 35 godina kasnije, oni su voditelji i radnici u različitim područjima globalnog zdravstva, a Kate je direktorica treninga u firmi Therapeutic Spiral International, gdje vodi program internacionalnog certificiranja za traumaterapiju.

Do danas je firma Therapeutic Spiral International certificirala stotine profesionalaca diljem svijeta, a pomaci u području neurobiologije sada dokazuju istinu onoga što su klinički promatrali, ali i osobno osjetili. Postoji potreba za sigurnom i efikasnom iskustvenom psihoterapijom za ljude koji pate od PTSP-a i ostalih psihičkih problema uzrokovanih stresom. Saznajte više ->