TSM PTSP Trauma

Radionica: Transformiranje TSM trokuta traume - 20.-23.06.2019.

Trokut traume predstavlja zatvoreni krug energije utkane u strukturu osobnosti onih osoba koje su proživjele i preživjele okrutnost traume – taj zatvoreni krug energije ponavlja se u obliku cjeloživotnih obrazaca zlostavljanja i zanemarivanja. Kroz uprizorenje vlastitih drama, ovaj trening pojedincu nudi alate koji omogućuju transformaciju tih uloga, potičući ga da pređe iz obrasca u sklopu koje samog sebe zanemaruje u obrazac u sklopu kojeg vodi brigu o sebi samome te ga podučava zdravom načinu rješavanja problema na dnevnoj bazi. Transformativna uloga Odgovornog Autoriteta služi kao lijek za TSM-ov trokut traume, koristeći se akcijskim demonstracijama i psihodramama.

Dirty 2042284

TSM edukacija iz traumaterapije

Ovaj edukacijski program namijenjen je stručnjacima za mentalno zdravlje, edukatorima, organizatorima zajednica, poslovnim ljudima, odvjetnicima ili volonterima koji žele naučiti ili poboljšati vještine rada s ljudima koji su pod visokom razinom stresa ili koji pate od PTSP-a. TSI-ev Međunarodni certifikat za traumaterapiju uključuje teoriju, praksu i superviziju. Ponuđeno je 7 obveznih radionica i moguće ih je pohađati kao samodostatne radionice koje nude korisne TSM-ove kliničke planove intervencije. Ovaj sveobuhvatan edukacijski program sa svojim iskustvenim formatom predstavljamo na vikend intenzivima i jednotjednim intenzivima, a polaznike učimo kako pomoću akcijskih metoda na siguran način raditi na traumama.