skip to Main Content
Prezime i imeKontakt podaciObrazovanjePodručje rada
Benda, Miroslava
Email:
miroslavabenda@gmail.com

Telefon: 099 8009 058
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: psihodramska psihoterapeutkinja
Diplomski studij: dipl. ing. elektrotehnike

Dodatne edukacije:

Područja rada: individualna i grupna psihoterapija
Bohač, Irena
no image availableirenabohac@gmail.com
mob: 0989054650
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:
Psihodramska praktičarka
Dodiplomsko obrazovanje:
Diplomirana učiteljica
Područje rada:
Individualna i grupna psihoterapija
Dražović, Renata
no photo availableEmail:
rdrazovic@yahoo.com
Telefon: 098 1857 189
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: psihodramska praktičarka
Dodiplomsko obrazovanje:
prof. psihologije
Dodatne edukacije: TA 101
psihologija odraslih
Jakelić, Branka
Email:
branka.jakeliczg@gmail.com

Web stranica:
http://www.branka-jakelic.com/

Telefon: 01/ 38 41 044
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:
psihodramska psihoterapeutkinja
Dodiplomsko obrazovanje:
Magistar muzike i Magistar edukacije južnoslavenskih jezika i književnosti i Pedagogije

Dodatne edukacije:
Gestalt psihoterapija (diploma), transpersonalna psihoterapija (diploma), transakcijska analiza, realitetna terapija, sistemske konstelacije po B. Hellingeru (diploma), sistemske konstelacije prema Österreichisches Forum für Systemische Aufstellungsarbeit (ÖfS), (diploma), ECP

Individualna terapija, partnerska terapija, grupna terapija, lehr terapija i supervizija za edukante u gestalt i psihodrami, trener u psihodrami.
Jurić, Ivana
Email:
anavijuric@gmail.com
Telefon: +385 91 8916186

Web-stranica:
www.ivanajuric.net
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: psihodramska psihoterapeutkinja (ECP)

Dodiplomsko obrazovanje: dipl. psihologinja

Dodatne edukacije: dječja integrativna psihoterapija i transgeneracijska psihoterapija pri Anne Ancelin Schutzenberger School of Transgenerational Therapy

Odrasle osobe, adolescenti i djeca
Uži profesionalni interesi: životne krize, teškoće u učenju, prilagodbi na životne promjene i gubitke; samoostvarenje, samopoštovanje, samopouzdanje; roditeljstvo.
Oboljeli od poremećaja hranjenja, anksioznosti i depresije.
Transgeneracijska terapija
Korlević, Jasenka
Email:
jasenka.korlevic@pu.t-com.hr
Telefon: 098-838-711
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: psihodramska psihoterapeutkinja

Dodiplomsko obrazovanje: dipl.oecc.

Dodatne edukacije: art terapija, TRE (trauma release exercises) edukacija, edukacija za rad s ovisnicima o alkoholu
Individualna, partnerska i grupna psihoterapija i savjetovanje
Anksiozne smetnje, depresivne smetnje, nisko samopouzdanje i samopoštovanje,
postraumatski stresni poremećaji, životne krize i gubici, ovisnosti o pušenju, alkoholu, drogi, kocki, coaching


Leko, Ivanka
Email:
ivyleko@gmail.com

Telefon: 095 840 2040

Adresa: Zagreb
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: psihodramska psihoterapeutkinja

Dodiplomsko obrazovanje:
Magistra inženjerka fitomedicine
individualna i grupna psihoterapija
Mavija, Marko
Email:
mmavia5@yahoo.it

Web stranica: www.pipilota.hr
Pipilota , udruga za edukaciju i kreativni razvoj, Zagreb

Telefon: 098 173 5531
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:
psihodramski psihoterapeut

Dodiplomsko obrazovanje:
Magistar edukacijske rehabilitacije ( mag.rehab.educ. )
Nola, Sanja Jagarić
no photo availableEmail: sanja.jagaric@centar-psihodrama.hr
Telefon: 091 463 6678
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: Psihodramska psihoterapeutkinja
Dodiplomsko obrazovanje: magistra psihologije
psihološko savjetovanje, psihoterapija, psihodijagnostika,
edukacija
Prosen, Simona
no photo availableEmail:
simona_prosen@hotmail.com
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:psihodramska psihoterapeutkinja, supervizorica Centra za psihodramu

Dodiplomsko obrazovanje:psihologinja

Dodatne edukacije: psihoterapija djece i adolescenata, doktorat iz psihologije
grupna i individualna psihoterapija s odraslima, individualna psihoterapija s djecom i adolescentima
Rudančić, Koraljka
koraljkak@inet.hr
Telefon: 098 13 77 120

Adresa: Centar za savjetovanje i edukaciju „Balans“, Trnsko 12
10 000 Zagreb, Hrvatska
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:
Psihodramska psihoterapeutkinja
Dodiplomsko obrazovanje:
Prvostupnica fizioterapije

Dodatne edukacije:

1. Senzorno Integrativni Ayres Terapeut
2. Licencirani Trener Neuro - Lingvističkog Programiranja

Odrasli - individualna i grupna psihoterapija, Adolescenti - individualna i grupna psihoterapija, Organizacije - sociodrama, coaching, Djeca - individualna i grupna poduka, Dojenčad 0-1 godinu - rana intervencija
Uranija Ana
no photo availableEmail:
anauranija@gmail.com
kontakt: 091 1515 186
Obrazovanje: Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: psihodramska psihoterapeutkinja, ECP
Diplomski studij: profesor psihologije
Dodatne edukacije: gestalt terapija (1984-88.g., praktičar), sistemska
obiteljska terapija pri Institutu d´ etudes systemigues, Paris (1997- 99.g., praktičar), psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji (licenca)
Područje rada: individualna, grupna, partnerska i obiteljska psihoterapija i savjetovanje; područje obiteljskih odnosa i privrženosti, traumatskog stresa u dječjoj i odrasloj dobi, obiteljskog nasilja, jačanja profesionalnih kompetencija i komunikacijskih vještina
Vitaljić, Irena
Email:
Web stranica: www.centar-psihodrama.hr
Telefon: 0959121028
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:
Psihodramska psihoterapeutkinja
Dodiplomsko obrazovanje:
Učiteljica razredne nastave

Dodatne edukacije:
Integrativna dječja psihoterapeutkinja
U razdoblju od 1998.g. do 2017.g. kontinuirano se stručno educira i sudjeluje na nizu edukacija, seminara u zemlji i van nje s tematikom djeca, mladi i odrasli, novi pristupi odgoju, kazališna edukacija i praksa, drama therapy, Somatic Experiencing- iscjeljivanje trauma, psihoterapija, (dječja) psihodrama.

Područja rada:

Individualna i grupna psihodrama za djecu, mlade i odrasle s naglaskom na rad s djecom i mladima.
Vlahek Teskera, Ivana
Email: ivlahekteskera@gmail.com
Telefon: 091 586 41 38
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame: psihodramski psihoterapeut (ECP)

Dodiplomsko obrazovanje: magistra socijalnog rada

Dodatne edukacije: licencirani supervizor psihosocijalnog rada
individualno i partnersko savjetovanje, individualna i grupna psihoterapija, supervizija psihosocijalnog rada, stručno usavršavanje stručnjaka pomagačkih profesija
Zlatar, Manuela
Emai:
edukaliptus88@gmail.com
web stranica:edukaliptus.com
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:
psihodramska praktičarka.
Dodiplomko obrazovanje: prvostupnica psihologije - B.S. Transpersonal Psychology

Dodatne edukacije: Ženski studiji (diploma)
Jungian Coach (ICT)
freelancer and translator

u razdoblju od 2011 sudjeluje na nizu međunarodnih radionica s tematikom transgeneracijskog prijenosa traume, Jungovog pristupa snovima u geštalt setingu te na radionicama ekspresivne art-terapije.
transpersonalna psihologija; rodno/spolna tematika; krize identiteta, religiozni i spiritualni problemi; rad s nekliničkom populacijom; art-ekspresija; arhetipovi, jungovska analitička psihologija;
Žurić Jakovina, Iva
Email:
ihaaa1@gmail.com
Telefon: +38591 523 7036
Adresa: Zagreb
Završeni stupanj edukacije iz psihodrame:
Psihodramska psihoterapeutkinja

Dodiplomsko obrazovanje:
Prof. sociologije i dipl. komparatistica književnosti
anksiozne i depresivne smetnje, razvijanje socijalnih vještina, samospoznaja, osnaživanje i istraživanje emocija.

 

Back To Top