Skip to content

PSIHODRAMSKA RADIONICA – Kontratransfer pomagača

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja (mentalno zdravlje na radnom mjestu), u Zadru se od 15. – 17. ožujka 2018. održava psihodramska radionica na temu kontratransfera pomagača:  Smetnja ili put k oslobađanju spontanosti i kreativnosti

Ana Uranija

Caritas Zadarske nadbiskupije-Obiteljsko savjetovalište; Dr.F.Tuđmana 24/0, Zadar

Psihodrama kao psihoterapijski pravac u kojem se kroz korištenje akcijskih dramskih metoda istražuju interpersonalni odnosi i unutrašnji svijet pojedinca s ciljem razrješavanja konflikata i oslobađanja spontanosti i kreativnosti, indicirana je za korištenje u kliničkom i nekliničkom kontekstu, za osobni i profesionalni rast. Prikladna je za sve ljude koji su motivirani za promjenu i razvoj vlastitih potencijala.

U ovoj radionici želim na praktičan način ukazati na efikasnost psihodramske akcijske metode u supervizijskom radu s profesionalcima u pomagačkim zvanjima.

Poseban naglasak ove radionice je na kontratransferu pomagača kao nezaobilaznoj pojavnosti i pratitelju njihovog profesionalnog rada. Kao nesvjesna emocionalna reakcija na klijenta koja proizlazi iz osobne ili/i profesionalne povijesti pomagača, on im pomaže u razumijevanju i procjeni klijentovih psiholoških procesa. Međutim, ukoliko pomagač nema svjesni uvid u njegovu pojavnost i prateću aktivaciju vlastitih obrambenih mehanizama, dolazi u pitanje funkcionalnost njegovog profesionalnog ponašanja, a dugoročno može doći i do narušavanja profesionalnih kompetencija, te samopouzdanja, samopoštovanja i dijaloških kapaciteta pomagača. Stoga je kontinuirani rad na kontratransferu pomagača neophodan kako za njihovu profesionalnu efikasnost, tako i za očuvanje osobnog integriteta i kvalitete života.

Na radionicu su pozvani svi zainteresirani učesnici Kongresa sa iskustvom u pomagačkom zvanju, neovisno o prethodnom psihoterapijskom iskustvu.

Rad se odvija u grupi i trajat će 2,5 sata.

Adresa autora za korespondenciju

Ime: Ana

Prezime: Uranija

Zanimanje: psiholog i psihoterapeut, ECP (europski certifikat za psihoterapiju)

Titula:prof.

Ustanova/organizacija: Caritas Zadarske nadbiskupije

Ulica: Dr.F.Tuđmana 24/0

Poštanski broj i grad: 23 000 Zadar

Država: RH

Telefon: 091 1515186

e-mail: anauranija@gmail.com