Skip to content

Psihodrama u individualnom radu s klijentima

EDUKACIJSKI SEMINAR ZA PSIHODRAMSKE PSIHOTERAPEUTE I PRAKTIČARE

“Kako raditi “individualnu psihodramu?” – pitanje je koje mnoge naše edukante i terapeute zbunjuje, ali istovremeno i toliko fascinira da je u tom neobičnom spoju zbunjenosti, neznanja i opčinjenosti postala psihoterapijska metoda i edukacija za sebe.

Cilj edukacijskog seminara je demistificirati “individualnu psihodramu”; jasno i konkretno odgovoriti na pitanje: “kako primjenjivati psihodramu u individualnoj psihoterapiji ili savjetovanju”. Kroz dosadašnji program edukacije psihodramatičari se u najvećem omjeru usmjeravaju na rad sa grupom, zbog zahtjevnosti i kompleksnosti svih vještina koje ona podrazumijeva. Međutim, iskustvo nam govori da se klijenti lakše odlučuju na individualan rad i svaki psihodramatičar koji namjerava ozbiljnije pristupiti terapeutskoj praksi trebat će strukturirati i obogatiti svoju paletu tehnika psihodrame koje će moći primijeniti u individualnom okruženju.

Praktični dio seminara bit će organiziran kroz rad u dijadama i manjim grupama uz mogućnost direktne supervizije, a teorijski dio podrazumijeva predavanja voditelja, demonstraciju tehnika, skriptu i procesiranje praktičnog dijela.

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru:

  • Analiza razlike između grupne i individualne prakse kroz 3 faktora: zaštita, dozvola i moć
  • Indikacije i razlozi za individualnu psihoterapiju
  • Kako voditi individualnu psihoterapiju?
  • Individualna psihodrama – metodologija koja ne postoji
  • Psihodrama u dvoje (a deux)
  • Monodrama
  • Autodrama
  • Psihodrama s objektima (kamenčići, igračke,…)
  • Intrapersonalna psihodrama
  • Ostale psihodramske tehnike u individualnom radu (socijalni atom, prazna stolica, …)

Datum: 20.01.-22.01.2017.

Voditelji: Vedran Korušić i Ivana Jurić

Mjesto: Trg žrtava fašizma 3, kat 3. Zagreb

Informacije i prijave: info@centar-psihodrama.hr

Satnica:

Petak, 20.01. od 16:30 od 19:15

Subota, 21.01. od 9:30 do 18:00

Nedjelja, 22.01. od 9:30 do 15:30

U subotu i u nedjelju su predviđene pauze za ručak.

Cijena: 1150 kn (moguće je platiti u dvije rate).

Kako bi se što kvalitetnije organiziralo učenje tijekom seminara, broj mjesta je ograničen!

Napomena: Ovaj edukacijski seminar namijenjen je samo za edukante i terapeute psihodrame.