Skip to content

Primjena tehnike asocijativnih karata u psihosocijalnom radu – radionica za stručnjake

Opis radionice:

Asocijativne karte su jedna od kreativnih tehnika koja se koristi u različitim oblicima psihosocijalnog rada – u individualnom, partnerskom i grupnom savjetovanju i psihoterapiji te superviziji psihosocijalnog rada. Smatraju se vrlo korisnim sredstvom u psihosocijalnom radu jer potiču osobni rast i razvoj klijenta kroz samoistraživanje i samospoznaju.

 

Tehnika asocijativnih karata omogućava ulazak u svijet mašte i fantazije kroz razgovor o asocijacijama koje u nama pobuđuju karte. Birajući karte kojima ćemo opisati neku temu, osjećaj, događaj ili iskustvo dolazimo u neposredni kontakt sa nesvjesnim dijelom naše ličnosti koje postaje direktan izvor informacija.

 

Asocijativne karte stimuliraju maštu i fantaziju, potiču komunikaciju i introspekciju i pomažu u razvijanju svijesti o sebi, a osoba lakše dolazi u kontakt sa svojim iskustvima, sjećanjima, emocijama, mislima i asocijacijama.

 

Osnovni cilj radionice je upoznati polaznike sa teorijskom podlogom tehnike asocijativnih karata te pokazati neke od načina korištenja pojedinih vrsta karata što će se demonstrirati kroz individualni i grupni rad sa sudionicima radionice. Na radionici će se prenijeti vještine, znanja i iskustvo o načinima korištenja 6 različitih vrsta asocijativnih karata (Persona, Cope, Habitat, Saga, Mythos i OH) u savjetodavnom i psihoterapijskom radu s različitim populacijama klijenata te u radu s pojedincima, parovima i grupama.

 

Sudionici će imati priliku upoznati različite vrste asocijativnih karata i proširiti svoja znanja o mogućim načinima korištenja asocijativnih karata u radu s klijentima kroz osobni rad uz mogućnost rada na slučajevima iz vlastite prakse (supervizijski aspekt radionice).

 

Kome je radionica namijenjena:

 

Radionica je namijenjena stručnjacima različitih profila (psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima), supervizorima, psihoterapeutima i edukantima psihoterapijskih pravaca koji u svom radu aktivno sudjeluju u savjetodavnom i/ili psihoterapijskom procesu sa djecom ili odraslima.

 

Radionica će se održati kroz dva jednodnevna modula:

 

  1. modul: 5.5.2018. (subota) 10 – 17 sati

 

  • na prvom modulu sudionici će se kroz teoriju i zajednički grupni rad upoznati s pojedinim vrstama karata i mogućnostima njihove primjene u različitim kontekstima psihosocijalnog rada, dobiti teorijski pregled same tehnike asocijativnih karata, neke ideje za konkretne načine korištenja pojedinih vrsta karata uz osnovne upute za njihovo korištenje kao i demonstraciju specifičnih načina rada s pojedinim vrstama karata s različitim populacijama

 

  1. modul: 2.6.2018.g. (subota) 10 – 17 sati

 

  • na drugom modulu sudionici će produbiti stečena teorijska znanja kroz osobni rad i rad na konkretnim slučajevima iz vlastite prakse, osobno proći kroz šest vrsta karata (Persona, Cope, Habitat, Saga, Mythos i OH) i osjetiti njihovu učinkovitost i djelotvornost kroz vlastiti doživljaj praktične primjene asocijativnih karata

Svi sudionici dobivaju potvrdnicu o sudjelovanju.

Polaznicima edukacije iz psihoterapijskih pravaca radionica se može evidentirati pod dodatne radionice.

 

Datumi održavanja: 5.5.2018. (subota) i 2.6.2018. (subota)

Mjesto: Mozaik Studio Teskera, Pirinova 12 a, Zagreb

Vrijeme: od 10.00 do 17.00 sati
Predavač: Ivana Vlahek Teskera, dipl. soc. radnica, supervizor, psihoterapeut (ECP)

Broj sudionika: min 8 – max 10

 

Cijena:

Cijena po jednom modulu iznosi 500,00 kn, a za dva modula 1.000,00 kn.

Edukanti psihoterapijskih pravaca ostvaruju pravo na popust od 10%.

Ostali sudionici koji jednokratno uplate iznos za obje radionice također ostvaruju popust od 10% na ukupnu cijenu.

U cijenu je uključeno osvježenje za sudionike.

 

Način prijave:

Zainteresirani se mogu osobno prijaviti na e-mail adresu.
U prijavi e-mailom pošaljite sljedeće podatke:
– ako plaćate sami: ime, prezime, adresa i vaš OIB
– ako vam plaća poslodavac: naziv firme, adresa i OIB firme

– br. mob za kontakt

– zanimanje

– navesti status edukanta iz psihoterapije i psihoterapijski pravac

 

Kako bi vaša prijava postala važeća potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 250,00 kn na ime organizatora (Mozaik Studio Teskera, Pirinova 12 a, Zagreb) na žiro račun IBAN: HR7524020061140294594 otvoren u Erste&Steiermarkische bank.

 

Rok za prijavu: 27.4.2018.g.

 

Više informacija na: ivlahekteskera@gmail.com

 

Voditeljica radionice je Ivana Vlahek Teskera, dipl.soc.radnica, licencirani supervizor i psihodramski psihoterapeut (ECP). Ima dugogodišnje iskustvo rada u području unapređenja obiteljskih i poslovnih odnosa te zaštite mentalnog zdravlja.

Članica je Centra za psihodramu iz Zagreba, stručne udruge koja potiče razvoj i promicanje psihodrame, Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR) te Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP).

Zaposlena je u vlastitom obrtu Mozaik Studio Teskera u Zagrebu.