Skip to content
OSNOVNE RADIONICE IZ TSM ISKUSTVENE TRAUMA TERAPIJE (Therapeutic Spiral Model)

Što je TSM?

Terapeutski spiralni model (The Therapeutic Spiral Model – TSM) oblik je klinički modificirane psihodrame koji se koristi za sigurno i učinkovito iscjeljivanje traume. Od samog začetka TSM-a 1992. godine, tisuće ljudi diljem svijeta imalo je koristi zahvaljujući primjeni tog modela. TSM se hvata ukoštac s traumom nastalom kao posljedicom fizičkog ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, silovanja i seksualnog napastovanja, etničkih konflikata, mučenja i drugih oblika političkog nasilja. TSM je baziran na premisi da se traumatiziranim pojedincima mora stvoriti pristup ulogama/resursima koje su primjenjive na njihovu situaciju i koje je moguće internalizirati u svrhu postizanja veće samosvijesti, otpornosti i posttraumatskog rasta. Tek kada se to postigne, traumatizirani pojedinci imaju priliku u potpunosti istražiti i razumjeti štetan utjecaj traumatičnih događaja, ali i osloboditi se okova tih događaja. saznajte više ->

Riječ je o priznatoj metodi koju podupiru klinička istraživanja, a u sklopu koje se koriste klinički modificirana psihodrama i iskustvena psihoterapija u svrhu tretiranja traume u individualnom i grupnom setingu, što uključuje i zajednice koje pokazuju simptome PTSP-a, anksioznosti ili depresije. Ova se metoda također primjenjuje na tretiranje ovisnosti i poremećaja u prehrani, ali se koristi i u obrazovanju, kazalištu, stvaranju zajednica, poduzetništvu i pravu.

Kod primjene psihodramskih metoda i TSM-a za tretiranje traume, spontanost i kreativnost ljekoviti su katalizatori promjene (Hudgins i Toscani, 2013). Sa stajališta psihodrame, spontanost podrazumijeva sposobnost da promijenimo ponavljajući obrazac reagiranja na staru situaciju ili da naučimo prikladno reagirati na nove situacije. Dakle, ako koristimo ovu definiciju spontanosti, podrazumijeva se da tip terapeutske intervencije ovisi o klijentu i njegovim simptomima. Ovaj naglasak na spontanost i kreativnost kao ljekovite čimbenike idealan je lijek za traumatizirane pojedince koji su često fizički i emocionalno iscrpljeni i koji barataju s ograničenim repertoarom reakcija i ponašanja. Stoga TSM svojim iskustvenim metodama jamči otpornost klijenta i sprječava njegovo ponovno traumatiziranje.

Obavezna literatura uključuje knjigu Experiential Therapy to Treat PTSD: The Therapeutic Spiral Model (Hudgins, 2001) i Healing World Trauma with the Therapeutic Spiral Model: Stories from the Frontlines (Ur. Hudgins i Toscani, 2013).

Na radinicima dobit ćete uručke i dodatne materijale za čitanje. S obzirom na to da je ovo iskustvena metoda, većina učenja odvijat će se kroz akciju i uključivat će demonstracije, superviziju uživo, psihodrame orijentirane na protagonista, sociodrame i Playback Theatre. Zbog korištenja demonstracija, tehničkih vježbi uz superviziju i u cijelosti odigranih TSM-ovih psihodrama, vještine polaznika razvijaju se brzo i efikasno. Uz to, svi polaznici imaju priliku fokusirati se na svoje osobne probleme te pomoći drugima u njihovom procesu iscjeljenja.

Moguće je prisustvovanje na pojedinačnim radionicama, bez obaveze pohađanja svih. Svaka radionica koncipirana je kao samostalna s namjerom da polaznike nauči korisnim TSM kliničkim postupcima.

Nakon pohađanja svih 7 radionica polaznici stječu teorijske uvjete za TSI Međunarodni Certifikat iz Trauma Terapije. Praktični dio dogovara se s trenerima.

Ne postoji vremensko ograničenje za pohađanje tih radionica.

Radionice će odvijati na engleskom jeziku, bez prevođenja.

Za dodatne informacije ili pitanja, kontaktirajte na 091 515 8540 ili vedran.korusic@gmail.com

 

Poznato je da ljudi koji su iskusili traumu pokazuju i značajne promjene u neurobiološkoj slici mozga. Desna strana mozga koja je odgovorna za emocije i odnose, neobrađene traume u obliku flashback-ova, tjelesnu memoriju, intruzivne misli i disocirane osjećaje, pojačano je aktivna radom amigdale. Funkcija koherentnog povezivanja koja pripada lijevoj strani mozga, te koja omogućuje ljudima postizanje jasnoću uvida u situacije i ostanak u “ovdje i sada”, istovremeno je narušena hormonom stresa kao posljedica signala opasnosti koji dolazi iz hipotalamusa. Nedavna istraživanja pokazuju da se velik dio mozga razvija upravo kroz interpersonalne interakcije, pokazujući promjene u vagusnom živcu, kao i u nekim ostalim strukturama mozga.

Ova radionica polaznicima predstavlja neurobiologiju PTSP-a kroz akciju. U sklopu radionice proučavat će se mnoge situacije, kako simulirane, tako i stvarne, na način da će i učesnici donositi svoje vlastite priče, kao i priče svojih klijenata. Koristeći jedinstvenu TSM tehniku naziva Mozak u akciji, bit će prikazane neurobiološke promjene u mozgu, pružajući polaznicima akcijski vizualni oblik učenja koji pomaže prevesti taj kompleksni jezik interpersonalne neurobiologije u jednostavnije akcijske strukture.

Ova radionica također upoznaje polaznike sa specifičnim TSM intervencijama koje su odgovori na neke osnovne mehanizme obrane kod trauma, uključujući i Body Double (osmislila ga je TSI trenerica Linda Ciotola, M.Ed, TEP (Burden & Ciotola, 2002.)). U ulozi Body Double-a, osoba se usklađuje s klijentom, njegovim/njezinim tjelesnim senzacijama, mislima i osjećajima, kako bi mu/joj pružila put do samoregulacije, samoumirivanja, te mogućnosti prevođenja traume u osobni verbalni narativ. Uloga Body Double-a osmišljena je kako bi smanjila pojavu disocijacije i pomogla ljudima da osjete svoje tijelo na zdrav način, čak i tijekom flashback-ova ili pojave tjelesnih sjećanja, te kako bi im pomogla da se priberu i umire.

Polaznici će učiti:

 • o najnovijim istraživanjima mozga i privrženosti koje su pogođene traumom
 • o tome zašto je upravo iskustvena terapija prvi izbor za traumu i ostale poremećaje vezane uz stres, uključujući ovisnosti i poremećaje hranjenja
 • o strukturama i procesima, kako u zdravom, tako i u traumatiziranom mozgu
 • o TSM Body Double kao kliničkoj akcijskoj intervenciji
 • o mogućnostima primjene naučenoga u raznim radnim okolinama
Cijena za članove Centra za psihodramu iznosi 1850 kn.
Za ostale stručnjake:
 • rane prijave do 01.10. – 1850 kn
 • prijave od 01.10. do 01.12. – 2220 kn
 • za kasne prijave od 01.12. – 2590 kn

Obzirom da ograničeni broj sudionika, potrebno je izvršiti uplatu akontacije od 750 kn kako bi rezervirali mjesto na radionici.

Uvjeti otkazivanja:
 • do 01.11. vraćamo 100% uplaćenog iznosa
 • do 01.12. vraćamo 50% uplaćenog iznosa
 • nakon 01.12. ne vršimo povrat uplaćenog iznosa

Za dodatne informacije ili pitanja, kontaktirajte nas na 091 515 8540 ili vedran.korusic@gmail.com

Kroz ovu radionicu bit će predstavljena opća schema, tj.protokol za vođenje TSM psihodrama i svih ostalih iskustvenih terapijskih metoda na siguran način, bez obzira koji problem osoba donosi.  TSIRA (Atom unutarnjih uloga osoba koje su preživjele traumu) bit će predstavljen u cjelosti. Kroz njega će polaznici učiti kako TSM-ove unutarnje uloge, posebice propisane uloge TSIRA mogu biti prilagođene na način da pomažu u radu s traumom kroz “sadržavanje” i točno imenovanje onoga što se odvija. Sudionici uče kako balansirati razmišljanja i osjećanja kako bi stara neobrađena sjećanja mogla biti sigurno “sadržana” u sadašnjosti i iznova sagledana iz ovdje-i-sada perspektive, te kako bi s time pronašla nova rješenja za stare ponavljajuće obrasce proizašle iz traume.

Na ovoj radionici polaznici će se također upoznati s osnovnim TSM akcijskim intervencijama, kao što je Containing Doble (Toscani & Hudgins, 1993) koji pomaže klijentu s traumom da uspostavi balans između dijelova mozga koji su odgovorni za osjećaje i onih koji su odgovorni za kogniciju. To klijentima omogućuje ostanak u sadašnjem trenutku, kao i stvaranje novih, spontanih i kreativnih postupaka i odluka. Primjeri u akciji i svojevrsna supervizija Containing Double-a pokazuje klijentu kako “sadržavanja” učiniti većim, ali po potrebi i manjim u slučaju opsesivnih misli, obrana i dubokih osjećaja. Containing Double postaje svojevrsni most od klijentovih obrana prema mogućnosti bivanja u sadašnjosti. Kao takav, Containing Double je najčešće korištena TSM intervencija. (Hudgins & Toscani, 2013.)

Polaznici će učiti:

 • što je “sadržavanje” i zašto je potrebno u radu s iskustvenim metodama
 • 3 faze TSM protokola proizašla iz klinički bazirane TSIRA-e: propisane uloge, uloge bazirane na traumi i transformativne uloge
 • specifične TSM kliničke akcijske intervencije Containing Double-a koji pomaže klijentu pri uspostavi balansa između kognicije i osjećanja
 • o sigurnom izražavanju dubokih osjećaja tuge, bijesa, očaja i užasa u svrhu razvojnog oporavka
 • o točnom imenovanju misli i osjećaja kako bi rad vodio integraciji koja mijenja stare obrasce proizašle iz traume
Cijena iznosi 1850 kn.

Obzirom da ograničeni broj sudionika, potrebno je izvršiti uplatu akontacije od 750 kn kako bi rezervirali mjesto na radionici.

Uvjeti otkazivanja:
 • do 01.02. vraćamo 100% uplaćenog iznosa
 • do 01.03. vraćamo 50% uplaćenog iznosa
 • nakon 01.03. ne vršimo povrat uplaćenog iznosa

Za dodatne informacije ili pitanja, kontaktirajte nas na 091 515 8540 ili vedran.korusic@gmail.com

Na ovoj radionici radimo na obranama koje ljudi koriste u trenucima dok se događa trauma kako bi zaštitili sebe i osigurali preživljavanje. Dotične obrane potom postaju dio repertoara uloga koje osoba koristi i kasnije. Kategorije obrambenih mehanizama uključuju: preživljavanje, opsesije, kompulzije, ovisnosti i poremećaje u prehrani, kao i one koje nisu toliko ugrožavajuće za osobu, ali su duboko ukorijenjene. Iako su sve te obrane inicijalno imale svoju svrhu, one postaju patološke u trenucima kada ne podupiru rast osobe, primjerice njenu autentičnu spontanost i kreativnost.

TSM klinička akcijska metoda upravljanja obranama (Manager of Defenses, MD) zamišljena je kao dvostrukturna/dvodijelna gdje bilo koja obrana može biti konretizirana kroz odigravanje ili korištenje objekata koji prezentiraju dotičnu obranu. Kada se MD uspostavi, on određuje kada i da li je obrana potrebna te starim obranama osigurava evoluiranje u zdrave psihološke obrane ovdje i sada.

Polaznici će naučiti:

 • koje se sve obrane razvijaju kao posljedica traume
 • TSM kliničke akcijske intervencije MD-a i načine kako ih koristiti u kliničkim situacijama te kako prilagoditi njihovo korištenje u drugim okolnostima (setinzima)
 • identificirati osobne obrane polaznika koje najčešće koriste i kako ih transformirati u zrelije mehanizme obrane (mehanizme suočavanja)
Cijena iznosi 1850 kn.

Obzirom da ograničeni broj sudionika, potrebno je izvršiti uplatu akontacije od 750 kn kako bi rezervirali mjesto na radionici.

Uvjeti otkazivanja:
 • do 01.05. vraćamo 100% uplaćenog iznosa
 • do 01.06. vraćamo 50% uplaćenog iznosa
 • nakon 01.06. ne vršimo povrat uplaćenog iznosa

Za dodatne informacije ili pitanja, kontaktirajte nas na 091 515 8540 ili vedran.korusic@gmail.com

Učenjem o TSM-ovom (Therapeutic Spiral Model) trokutu traume, na ovoj ćemo se radionici usredotočiti na uloge koje se formiraju kao posljedica traume. Te uloge postavljene su u sklopu TSIRA-a (Trauma Survivor’s Internal Role Atom), kliničke mape unutarnjih uloga traumatiziranih pojedinaca. Spomenuti trokut je model koji objašnjava destruktivni ciklus igranja uloga Žrtve, Progonitelja i Napuštajućeg Autoriteta. U liječenju ovisnosti koristi se dobro poznati Karpmanov trokut, koji nam prezentira i pojašnjava interpersonalno igranje uloga Žrtve, Progonitelja i Spasitelja. Tijekom više godina kliničkog iskustva, redefinirali smo taj trokut na način da isti sada predstavlja internalizirano iskustvo. Zahvaljujući teoriji uloga, TSM-ov trokut traume sastoji se od uloga koje se formiraju kao posljedica traume, dakle od uloga Žrtve, Progonitelja i Napuštajućeg Autoriteta. Ova zadnja uloga postaje internalizirana kada traumatizirana osoba u svom interpersonalnom svijetu nema pristup spasitelju. Ta jedinstvena TSM-ova uloga Napuštajućeg Autoriteta pomaže u opisivanju svih načina na koje traumatizirane osobe uče napuštati sebe same – kroz disocijaciju, samokažnjavanje, ovisnosti, poremećaje u prehrani i manjak brige o sebi.

Trokut traume predstavlja zatvoreni krug energije utkane u strukturu osobnosti onih osoba koje su proživjele i preživjele okrutnost traume – taj zatvoreni krug energije ponavlja se u obliku cjeloživotnih obrazaca zlostavljanja i zanemarivanja. Kroz uprizorenje vlastitih drama, ovaj trening pojedincu nudi alate koji omogućuju transformaciju tih uloga, potičući ga da pređe iz obrasca u sklopu koje samog sebe zanemaruje u obrazac u sklopu kojeg vodi brigu o sebi samome te ga podučava zdravom načinu rješavanja problema na dnevnoj bazi. Transformativna uloga Odgovornog Autoriteta služi kao lijek za TSM-ov trokut traume, koristeći se akcijskim demonstracijama i psihodramama. Procjena i uprizorenje TSM-ovog trokuta drame alatka je koja ne ostaje samo na papiru, već se koristi iskustveno, pomoću sociodrame ili individualnih psihodrama.

Polaznici će naučiti:

 • TSM-ov trokut traume i njegove brojne upotrebe u obrazovanju, terapiji i ustanovama.
 • Metode procjene TSM-ovih uloga Žrtve, Progonitelja i Napuštajućeg Autoriteta.
 • Integraciju TSM-ovih propisanih uloga u svrhu sigurnog odigravanja i transformacije uloga koje se formiraju kao posljedica traume, a bez ponovne traumatizacije.
 • Identificirati osobni obrazac u sklopu trokuta traume.
 • Transformirati identificirani obrazac i kreirati ulogu Odgovornog Autoriteta koja će zaustaviti repetitivni internalizirani obrazac traume.

Pojam kulturni identitet za mnoge je često izjednačen s etničkom pripadnošću i generacijskim nasljeđem. Međutim, bitno je istaknuti kako naš kulturni identitet formiraju i različiti te raznoliki elementi naše osobne povijesti. Primjerice: odrastanje u obitelji s jednim ili više djece, život s jednim ili oba roditelja, iskustva marginalizacije i rasne diskriminacije, obrazovanje, godine, spol, seksualna orijentacija, pristajanje ili nepristajanje na definiranje u binarnim terminima te mnoge druge okolnosti i obilježja doprinose identitetu koji nas čini jedinstvenima i baš takvima kakvi jesmo, sa svim sličnostima i razlikama između nas i ostalih s kojima ulazimo u interakcije.

Ova radionica za osobni rast i razvoj koristi Therapeutic Spiral Model™ kako bi istražila načine na koje nam naši kulturni identiteti daju blagoslove ili terete koji zatim podržavaju ili ometaju naša životna putovanja. Koristeći metodologiju TSM psihodrame možemo prigrliti snage i sposobnosti koje su dio našeg nasljedstva, kao i otpustiti neke stare i zastarjele poruke koje nas drže u mjestu.

Pozivamo Vas da se pridružite zajedničkom stvaranju povjerljivog i sigurnog okruženja koje je potrebno kako ušli u ovo vitalno istraživanje te da naučite kako imati pozitivniji odnos prema sebi i drugima.

Cijena: 1500 kn

Vrijeme: petak – nedjelja, 18.-20. rujna 2020. u Zagrebu, Hrvatska

Voditelj: Mario Cossa, RDT/MT, TEP i TSM akcijski tim

Mario Cossa je magistar znanosti, licencirani dramski terapeut (North American Drama Therapy Association), psihodramski psihoterapeut i trener (trener, edukator, praktičar imenovan od strane American Board of Examiners) i kazališni pedagog specijaliziran za rad s adolescentskim grupama i traumom. Poznat je širom svijeta po svom radu s mladima i stručnjacima koji rade s mladima (uključujući SAD, Kanadu, UK, Koreju, Indoneziju, Kinu, Australiju, Novi Zeland). Trenutno je voditelj edukacije za Therapeutic Spiral International i živi na Baliju. Mario je 2019. nagrađen za inovaciju od strane American Society for Group Psychotherapy and Psychodrama. Nagradu je dobio za rad s mladima i stručnjacima koji rade s mladima u Indoneziji, gdje je koristio psihodramu u obrazovanju. Više o Mariu Cossi pročitajte na stranici: https://dramario.net/about-mario/

Za više informacija i registraciju, kontaktirajte na mail info@centar-psihodrama.hr

Polaznici koji sudjeluju u cijelom programu će naučiti:

 • Zašto je, prema najnovijim neurobiološkim istraživanjima, iskustvena terapija najbolji oblik terapije za tretiranje PTSP-a
 • Osnovne psihodramske vještine dubliranja, zrcaljenja, solilokvija, igranja uloga i zamjene uloga
 • Kliničke modifikacije tih osnovnih psihodramskih vještina u svrhu rada na traumama u zatvorenoj akcijskoj strukturi
 • Strukturu bilo koje psihodrame, uključujući zagrijavanje, akciju i šering
 • TSM-ovih šest struktura sigurne akcije
 • Koncept TSIRA-e, koji služi kao klinički vodič za sve iskustvene terapije, u svrhu sigurnosti i usmjerenja
 • Kako usaditi TSM-ove preskriptivne uloge kako bi se poticala otpornost kroz spontanost i kreativnost
 • Upotrebu TSM-ovog trokuta traume kako bi se prikazala internalizacija traume kroz uloge Žrtve, Progonitelja i Napuštajućeg Autoriteta te kako to promijeniti uz pomoć uloge Odgovornog Autoriteta
 • Promoviranje posttraumatskog rada pomoću TSM-ovih transformativnih uloga
 • Korisne iskustvene intervencije koje se implementiraju za zadržavanje, istraživanje i transformaciju stresa i traume
 • Upotrebu sociometrije za stvaranje sigurnosti i autentičnih odnosa u grupama
 • Integraciju umjetnosti i rituala kao alatki za dubinsko iscjeljenje
 • Kako primijeniti naučeno za Vaše potrebe u radu na traumama

 

 

Druga napredna razina: TSM NAPREDNE KLINIČKE RADIONICE

 • Diferencijalno usmjeravanje i grupne vježbe s akcijskim metodama
 • Ples transfera i kontratransfera s traumatiziranim pojedincima
 • Upotreba projektivne identifikacije u grupama

Na naprednim kliničkim radionicama polaznici stječu naprednije observacijske i intervencijske vještine u iskustvenom radu i primjenjive za sve setinge. Dotične vještine se trenutno nemaju prilike naučiti ni na jednom drugom psihodramskom edukativnom programu na svijetu. Napredna razina edukacije sastoji se od 3 radionice: Diferencijalno usmjeravanje i grupne vježbe s akcijskim metodama, Ples transfera i kontratransfera s traumatiziranim pojedincima, Upotreba projektivne identifikacije u grupama. Radionice omogućavaju duboko i iskustveno psihologijsko učenje o psihodramskim procesima i nijanse osobne i grupne psihologije. Osim toga, pružaju izuzetne prilike i mogućnosti za osobni rast.

dr. Kate Hudgins

Doktorirala je kliničku psihologiju na sveučilištu Virginia Commonwealth u SAD-u godine 1986. te je od 1980. do 1981. imala priliku stažirati psihodramu i grupnu psihoterapiju zahvaljujući Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje (The National Institute of Mental Health – NIMH). Licencirani je trener, edukator i praktičar psihodrame, sociometrije i grupne psihoterapije te certificirani gestalt terapeut. Tema doktorskog rada bila je psihodrama, a već je kao studentica 1986. godine za svoj rad na psihodramskoj tehnici dubliranja osvojila nagradu za istraživanje Američke psihološke asocijacije.

Zajedno s grupom mladih kliničara istomišljenika, koji su ujedno i certificirani psihodramski praktičari, kreirala je TSM kako bih pomogla sebi i polaznicima njihove prve edukacijske grupe. Sada, 35 godina kasnije, oni su voditelji i radnici u različitim područjima globalnog zdravstva, a Kate je direktorica edukacija u firmi Therapeutic Spiral International, gdje vodi program internacionalnog certificiranja za traumaterapiju.

Do danas je firma Therapeutic Spiral International certificirala stotine profesionalaca diljem svijeta, a pomaci u području neurobiologije sada dokazuju istinu onoga što su klinički promatrali, ali i osobno osjetili. Postoji potreba za sigurnom i efikasnom iskustvenom psihoterapijom za ljude koji pate od PTSP-a i ostalih psihičkih problema uzrokovanih stresom. Saznajte više ->