Skip to content

Osnove psihodrame – uvodna radionica u edukaciju iz psihodramske psihoterapije – 05. i 06.10.2024. u Zadru

“Osnove psihodrame” osmišljena je kao dvodnevna iskustveno-edukativna radionica u kojoj će sudionici imati priliku istražiti pitanja o odnosima, situacijama i društvu u kojem živimo kroz metode psihodrame, sociodrame i sociometrije, te dobiti odgovor na pitanje da li će učenje psihodrame kroz edukaciju ili kroz uključivanje u psihodramsku grupu doprinijeti vašem profesionalnom ili privatnom životu. “Osnove psihodrame” namijenjene su stručnjacima pomagačkih zanimanja (psihoterapeuti, savjetodavni terapeuti, psihijatri, psiholozi, defektolozi, socijalni pedagozi, liječnici školske medicine, socijalni radnici, pedagozi, medicinske sestre i drugi stručnjaci), te svima koji žele povećati svoje osobne kompetencije i profesionalnu učinkovitost na područjima koji uključuju neposredan grupni i individualni rad s ljudima.

Novo iskustvo rada na sebi
Psihodrama je iznimna tehnologija osobnog i grupnog razvoja. Spontanost je temeljni kamen psihodramske metode. Uključuje našu sposobnost da odgovorimo na situacije i ljude na neposredan i pažljiv način. Uključuje otpuštanje starih i kretanje novim načinima odnošenja prema drugima i svijetu. Spontanost oplemenjuje odnose i situacije vitalnošću, dopuštajući zaigranost i eksperimentiranje bez straha od kazne, otvarajući u nama kreativne sposobnosti, hrabrost i samopouzdanje. Osobe koje žele novo iskustvo rada na sebi na kreativan i spontan način, osobama koje su
zainteresirane za osobni rast i razvoj, unošenje promjena u vlastiti život, bilo iz osobnih ili profesionalnih razloga, ova radionica će to omogućiti kroz ugodan i zaigran, ali istovremno i sistematičan i siguran način.

Sociodrama je metoda u kojoj grupa pojedinaca odabire i spontano prorađuje specifičnu društvenu situaciju. Pri tome sociodrama može pružiti okvir za djelovanje i za rješavanje sukoba između različitih stavova, podgrupa, mišljenja, ideologija. Djelotvorna je u razjašnjavanju osobnih i grupnih vrijednosti, razvoju socijalnih vještina, rješavanju problema, dijagnosticiranju organizacije, razvoju i provođenju akcijskih planova ili poboljšanju osobne učinkovitosti i svijesti.

Sociometrija je tehnika mjerenja koja se koristi u socijalnoj psihologiji, sociologiji, a ponekad i u socijalnoj antropologiji i psihijatriji na temelju procjene socijalnih izbora i interpersonalne atraktivnosti. Unutar psihodrame i sociodrame, sociometrija je akcijska tehnika i uključuje direktan rad s grupom i pojedincom. Sociometrijska mjeranja procjenjuju privlačenja (ili odbijanja) unutar određene grupe te sociometrijski status koji uključuje studije lidershipa; socijalne prilagodbe, od socijalne izoliranosti pojedinca ili podgrupe do sociometrijske zvijezde (ili visoko izabrane); odnosa između sociometrijskog statusa i drugih varijabli osobnosti, demografskih varijabli i inteligencije; te predrasuda manjinskih grupa.

Uvod u edukaciju
Budućim psihodramskim edukantima ova radionica je uvjet za uključivanje u edukaciju. Centar za psihodramu provodi intenzivane dvogodišnje i četverogodišnje edukacije koje omogućavaju stjecanje naprednog znanja o teoriji, filozofiji i metodologiji psihodrame, teoriji i analizi uloga, usvajanje i integriranje vještina primjene psihodramskih tehnika u prethodno psihoterapijsko, radno ili edukativno iskustvo, te osnove i napredni rad s grupama, grupnu dinamiku, sociometriju i sociodramu. Više o edukaciji možete pročitati ovdje.

Datum: 5. i 6.10.2024.
Mjesto: Zadar
Subota od 10:00 do 18:00, nedjelja od 10:00 do 16:00 (predviđene su pauze za ručak)
Broj mjesta je ograničen, prijave se primaju do 28.9.2024.

Kako biste potvrdili svoje mjesto na radionici, molimo vas da se prijavite –
https://forms.gle/aUQr45dS3A79C1Pr9
Ulazak u edukaciju nije uvjet za pristupanje ovoj radionici.
Informacije i upiti na info@centar-psihodrama.hr

Cijena radionice iznosi 150 € + PDV = 187,50 €

Kako biste potvrdili svoju prijavu, potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 50 eura.
Podatke za uplatu akontacije poslati ćemo vam nakon prijave. Sve će prijave vrijediti 15 dana od datuma prijave. Broj mjesta na radionici je ograničen.

VAŽNE NAPOMENE:
Uvjeti otkazivanja i refundacije kotizacija:
Organizator zadržava pravo otkazivanja radionice uz refundaciju uplaćenih kotizacija sudionicima.
Sudionici mogu otkazati prijavu i ostvariti povrat uplaćenih sredstava do 28.9.2024.
Za otkazivanje nakon 28.9.2024. povrat uplaćenog iznosa nije moguć (osim u slučaju bolesti).
Informacije i upiti na info@centar-psihodrama.hr

NAPOMENA:
Edukacija za psihodramskog psihoterapeuta i za psihodramskog praktičara započet će 2025. čim se popuni edukacijska grupa, nakon održane radionice. Više o edukaciji možete pročitati ovdje.

Voditelji:
Ana Uranija
Ana je umirovljena psihologinja, psihodramska psihoterapeutkinja (ECP), članica edukacijskog tima pri Centru za psihodramu, praktičar geštalt terapije i sistemske obiteljske terapije, licencirani provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja obiteljskog nasilja, stalna sudska vještakinja za psihologiju pri Županijskom sudu u Zadru. Psihoterapijom se bavi u privatnoj praksi. U svom profesionalnom radu usmjerena na rad s pojedincima, grupama, parovima i obiteljima. Područja profesionalnih interesa su obiteljski odnosi i privrženost, traumatski stres u dječjoj i odrasloj dobi, transgeneracijski prijenos obiteljskih obrazaca, obiteljsko nasilje, komunikacijske vještine, jačanje osobnih i profesionalnih kapaciteta.

Ivana Jurić
Ivana je psihologinja, psihoterapeutkinja (ECP) i voditeljica Centra Izvor koji provodi treninge, supervizije i psihoterapiju. Ima višegodišnje iskustvo kao klinički psiholog, stručni suradnik u institucijama za odgoj i obrazovanje; trenerica je, supervizor i suosnivačica Centra za psihodramu. Radi individualnu i grupnu psihoterapiju s odraslim osobama, adolescentima i djecom.