Skip to content

OBITELJSKE SJENE (V) Radionica transgeneracijske psihodrame i psihogenealogije

Šibenik, 24. ožujka 2018. g.

Od 9.00 do 19.00 h

Obitelji prenose svojim članovima brojne pozitivne vrijednosti i uvjerenja, međutim prenose im isto tako zasjenjenjene zone proizašle iz kolektivnih potiskivanja članova obitelji. Tako se tragični događaji koji se dogode u nekoj obitelji mogu preobraziti u mitove, a neprorađena i loše prorađena žalovanja i gubitci mogu pak mučiti članove obitelji unutar nekoliko kasnijih generacija. U mnogim obiteljima obiteljski skandali su dobro čuvane tajne. Uz to, ranjenosti, tragedije i drame koje su ostale nesvjesnima u obiteljskom pamćenju sklone su reproducirati se i ponavljati iz naraštaja u naraštaj. U isti mah potomci bivaju uvučeni u to da iznova proživljavaju iste drame i vrše ista potiskivanja, a da zapravo i ne znaju zašto. Ponekad se sjene cijele obitelji usredotočuju u samo jednom od njenih članova. To je klasični slučaj „crne ovce“ u obitelji koja zastranjuje od propisa i normi svoje obitelji, najčešće i sebi na štetu, u formi različitih neprihvatljivih (za obitelj i zajednicu) ili autodestruktivnih ponašanja ili navika. I sve to događa se u funkciji održavanja ravnoteže u manjkavom obiteljskom sustavu obitelji s manom. Na primjer, neodgovornost i ispraznost nekog „problematičnog“ člana obitelji, može rasvijetliti preozbiljnu i krutu stranu dotične obitelji.

Obiteljske sjene dio su obiteljskog naslijeđa koje često igra direktnu ulogu u formiranju emocionalnih simptoma i može izazvati obrasce ponašanja koji se ponavljaju iz jedne u iduću generaciju obitelji.

Ukoliko želite osvijestiti sjenovite predjele vaše obitelji i tako steći više snage i osjećaja kontrole nad budućim odlukama u životu, ili pak želite pronači odgovore na pitanja vezano uz neke svoje odabire, ponašanja ili osjećaje, prijavite se i slobodno dođite na ovu korisnu radionicu. Grupa sudionika naše radionice u Šibeniku i njene voditeljice Ana i Ivana sigurno će vas podržati i pomoći vam u pronalaženju potrebnih odgovora.

Pozivamo Vas u naš krug povjerenja!

Radionica Obiteljske sjene je 5. radionica iz ciklusa radionica Obiteljske priče, koje se održavaju u Šibeniku.

Ciljevi radionice:

  • Omogućiti sudionicima svjesnost o obrascima koji se ponavljaju od ranijih generacija njihove obitelji.
  • Izraziti i istaknuti pozitivnu ostavštinu koju su primili od svojih obitelji, doći u kontakt s vlastitim obiteljskim snagama. Iako se psihoterapija često usmjerava na disfunkcionalne i negativne obrasce, Moreno (tvorac psihodrame) je poznat kao “čovjek koji je vratio smijeh u psihijatriju”, naglasak će biti na osnaživanju i oslobađanju unutarnje kreativne “iskre” koja je prisutna u svim ljudima i skupinama.
  • Naučiti osnovne koncepte u psihogenealogiji s naglaskom na područje nevidljivih lojalnosti.

 

Cijena jednodnevne radionice je 350,00 kn i plaća se na licu mjesta ili putem predračuna za organizacije.

Za prijavu: svoj interes prijaviti na e-mail: ninaziv@gmail.com, te po primitku ispuniti i vratiti prijavnicu na istu adresu.

 

Voditeljice radionice:

Ana Uranija, psiholog i voditeljica psihodrame sa Europskim certifikatom iz psihoterapije, te završenim edukacijama iz gestalt terapije i sistemske obiteljske terapije (Milanska škola). U svom dugogodišnjem profesionalnom iskustvu usmjerena je na rad s pojedincima, grupama, parovima i obiteljima, s profesionalnim interesima iz područja obiteljskih odnosa i privrženosti, traumatskog stresa u dječjoj i odrasloj dobi, profesionalnog izgaranja i komunikacijskih vještina. Zaposlena je u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zadarske nadbiskupije, licencirani je provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja obiteljskog nasilja, stalni sudski vještak za psihologiju pri Županijskom sudu u Zadru, te član Centra za psihodramu i Europske asocijacije psihoterapeuta. Kontakt: anauranija@gmail.com .

 

Ivana Jurić, psiholog, voditeljica i trenerica psihodrame sa Europskim certifikatom iz psihoterapije, te završenim edukacijama iz dječje integrativne psihoterapije i transgeneracijske psihoterapije pri Anne Ancelin Schutzenberger school of transgenerational therapy. Vodi individualnu i grupnu terapiju, edukacijske radionice za roditelje i odgojitelje (učitelje). Uključena je u rad s odraslim osobama, adolescentima i djecom; s profesionalnim interesima iz područja privrženosti, teškoća u učenju, prilagodbi na životne promjene i gubitke, samopoštovanja i samoostvarenja, liječenja poremećaja hranjenja. Predsjednica je i jedna od osnivača Centra za psihodramu (stručne udruge osnovane s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja psihodrame kao psihoterapijske i edukativne metode u Republici Hrvatskoj). Kontakt: anavijuric@gmail.com .