Skip to content

Centar za psihodramu osnovan je 2010. godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja psihodrame, sociodrame i sociometrije u Hrvatskoj, usklađenog zastupanja, zajedničkog kodeksa ponašanja, podrške profesionalnim interesima psihodramskih terapeuta i praktičara u Hrvatskoj, te međunarodne promidžbe hrvatskih dostignuća u psihodrami, sociodrami i sociometriji.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, zaštite zdravlja, kulture i umjetnosti.

Djelujemo na području Republike Hrvatske te surađujemo sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Član smo Federacije europskih psihodramskih trening organizacija (FEPTO) i Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).


 Djelatnosti Udruge su:

 • Sakupljanje i distribucija informacija o edukativnim i psihoterapijskim aktivnostima iz područja psihodrame, sociodrame i sociometrije u Hrvatskoj i Europi.
 • Kreiranje i organiziranje edukativnih programa i supervizijskih aktivnosti, sa svrhom unapređenja kvalitete rada psihodramskih terapeuta i praktičara.
 • Određivanje pravila za ulazak u edukaciju iz psihodrame, sociodrame i sociometrije (uključujući i medijaciju i savjetovanje i rada s organizacijama).
 • Donošenje etičkog kodeksa za psihodramske terapeute i praktičare te organiziranje adekvatnih tijela za žalbene i kaznene postupke.
 • Zastupanje interesa psihodramskih terapeuta i praktičara u organizacijama u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti.
 • Poticanje radnih grupa za produbljivanje pojedinih specifičnih tema iz područja psihodrame, sociodrame i sociometrije u radu sa organizacijama.
 • Unapređenje međusobne komunikacije psihodramskih terapeuta i praktičara i organiziranje stručnih skupova.
 • Izdavačka djelatnost koja podupire ostvarivanje ciljeva Udruge.
 • Informiranje javnosti o djelovanju Udruge o značaju psihodrame, sociodrame i sociometrije.
 • Organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva, usavršavanja.
 • Pružanje profesionalne podrške i savjet organizacijama i pojedincima koji rade s ljudima.

Gospodarska djelatnost koju udruga obavlja je organiziranje tečajeva, radionica i seminara u vezi s ciljevima Udruge.


Temeljni dokumenti Centra za psihodramu:

Statut Centra za psihodramu

Etički kodeks Centra za psihodramu

Pravilnik rada Suda časti radi povrede Etičkog kodeksa


Članstvo

Članstvo u Centru može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni član može postati svaki punoljetni građanin Republike Hrvatske i građanin druge države:

 • ako je priznati psihodramski trener od strane krovne međunarodne organizacije iz psihodrame,
 • ako posjeduje diplomu o završetku specijalizirane edukacije za psihodramskog terapeuta u trajanju od minimalno četiri godine u skladu sa standardima EAP-a,
 • ako posjeduje diplomu o završetku specijalizirane edukacije za psihodramskog praktičara u trajanju od minimalno dvije godine.

Pridruženi član može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koji povremenom aktivnošću i materijalnim i drugim doprinosima pomažu radu udruge.

Počasni član može postati svaka fizička osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ciljeva Udruge.


Predsjednik: Vedran Korušić

Dopredsjednica: Ivana Jurić

Tajnica: Sanja Jagarić

Etičko povjerenstvo: Tihana Jendričko, Simona Prosen, Koraljka Rudančić

Edukativni odbor: Ivana Jurić, Sanja Jagarić, Damir Miholić, Simona Prosen, Tihana Jendričko, Vedran Korušić

Centar za psihodramu
Dinarski put 26, 10000 Zagreb
OIB: 53735044465
IBAN:  HR37 2340 0091 1104 3732 7 (PBZ banka)
Kontakt :  info@centar-psihodrama.hr

.