skip to Main Content

Centar je neprofitabilna stručna udruga građana, osnovana 2010. godine, u cilju promicanja, razvitka i unapređenja psihodrame.  Djelujemo na području Republike Hrvatske te surađujemo sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Član smo Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske.

Radimo na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju četiri generacije psihodramskih psihoterapeuta, kao i direktnom pružanju profesionalne podrške i savjetovanja pojedincima i organizacijama. Naši terapeuti kreiraju, organiziraju i provode razne terapijske, razvojne i iskustvene radionice i seminare.


Naši ciljevi

 • unaprediti  psihodramu  kao terapijsku i edukativnu metodu u Republici Hrvatskoj,
 • raditi na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju psihodramskih terapeuta u Republici Hrvatskoj,
 • povezivati  psihodramske terapeute u Republici Hrvatskoj,
 • kreirati, organizirati edukativne programe i supervizijske aktivnosti, unaprijediti kvalitetu psihoterapijskog rada,
 • zastupati interesa članova Centra u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti,
 • organizirati stručne i znanstvene sastanake i kongrese, seminare, predavanja, tečajeve, usavršavanja,
 • pružiti profesionalnu podršku i savjet organizacijama i pojedincima koji rade s ljudima,
 • izdavati stručne knjige i priručnike, istraživačke članake te brošure i letke namijenjene najširoj javnosti,
 • aktivno surađivati sa znanstvenim, stručnim i nevladinim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Temeljni dokumenti Centra za psihodramu:

Statut Centra za psihodramu

Etički kodeks Centra za psihodramu

Pravilnik rada Suda časti radi povrede Etičkog kodeksa


Članstvo

Članstvo u Centru može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi mogu biti osobe koji imaju status psihodramskog trenera, psihodramskog psihoterapeuta, psihodramskog koterapeuta/savjetnika**. Redovni članovi  su oni koji aktivno sudjeluju u radu Centra. Redovni članovi potpisuju pristupnicu na kojoj označuju da su redovni članovi i time se obvezuju na sudjelovanje u radu Centra te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Centra. Redovni članovi Centra plaćaju godišnju članarinu u iznosu koju utvrdi Upravni odbor.

** Odlukom Skupštine Centra za psihodramu 18.10.2014. uvodi se jedinstveni naziv PSIHODRAMSKI PRAKTIČAR radi jasnoće u predstavljanju za sve osobe koje su završile neklinički dio edukacije 

Pridruženi članovi su oni koji povremenom aktivnošću i materijalnim i drugim doprinosima pomažu radu udruge. Pridruženim članom se postaju potpisivanjem pristupnice na kojoj označuju da su podupirući članovi te  time nisu obvezni na sudjelovanje u radu Centra, nemaju pravo biti birani u tijela Centra, nemaju pravo glasa na Skupštini i nisu obvezni plaćati godišnju članarinu. Pridruženi član može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba.

Počasni član može postati svaka fizička osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ciljeva Centra. Počasni član ima prava i obveze pridruženog člana. Počasnim članom postaje se temeljem odluke Upravnog odbora.


Predsjednik:

Vedran Korušić

Dopredsjednica:

Ivana Jurić

Tajnica:

Sanja Jagarić

Sud časti:

 • Tihana Jendričko
 • Simona Prosen
 • Branka Jakelić
 • Koraljka Rudančić

Edukativni odbor:

 • Ivana Jurić
 • Branka Jakelić
 • Sanja Jagarić Nola
 • Damir Miholić
 • Simona Prosen
 • Tihana Jendričko
 • Vedran Korušić

Uredništvo Double časopisa

 • Iva Žurić Jakovina
 • Damir Miholić

Kontakt :  info@centar-psihodrama.hr

 

ADRESA: Dinarski put 26, 10000 ZAGREB

OIB: 53735044465

ŽIRO (PBZ Banka):  2340009-1110437327

IBAN:  HR37 2340 0091 1104 3732 7

SWIFT: PBZ GHR2X

EMAIL: info@centar-psihodrama.hr