Skip to content

Nova iskustveno terapijska psihodramska grupa za psihoterapijske edukante

U tijeku je formiranje nove iskustveno terapijske psihodramske grupe u Zadrukoja će se sastajati dinamikom  jednom mjesečno, subotom od 9,00-18,00 sati.

Grupa je namijenjena prvenstveno edukantima psihodrame i integrativnih psihoterapijskih metoda koji u sklopu edukacije imaju obavezu psihoterapijskog  rada na sebi, a nisu u mogućnosti dolaziti u tjednom rasporedu, ali se mogu uključiti i druge osobe zainteresirane za osobni rast.

Uključivanje u grupu moguće je nakon prethodna tri individualna susreta,  početak rada planira se tijekom listopada 2018.g., nakon čega se zatvara mogućnost uključivanja novih članova.

Psihodrama je akcijska psihoterapijska metoda koja omogućuje pojedincu da u sigurnom okruženju grupe istražuje svoje intrapersonalne dinamike i odnose s drugima, sa ciljem oslobađanja od simptoma, inhibicija, strahova, nesigurnosti, razrješavanja konflikata i općenito jačanja komunikoloških kapaciteta, spontanosti i kreativnosti.

O psihoterapeutu: Ana Uranija, psiholog i voditeljica  psihodrame sa Europskim certifikatom iz psihoterapije, te završenim edukacijama iz gestalt terapije i sistemske obiteljske terapije (Milanska škola). U svom dugogodišnjem profesionalnom iskustvu usmjerena je na rad s pojedincima, grupama, parovima i obiteljima, s profesionalnim interesima iz područja obiteljskih odnosa i privrženosti, traumatskog stresa u dječjoj i odrasloj dobi, profesionalnog izgaranja i komunikacijskih vještina. Zaposlena je u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zadarske nadbiskupije, licencirani je provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja obiteljskog nasilja, stalni sudski vještak za psihologiju pri Županijskom sudu u Zadru, te član Centra za psihodramu i Europske asocijacije psihoterapeuta. Kontakt: anauranija@gmail.com, Mob:091 1515 186.