Skip to content

Iskustveno terapijska psihodramska grupa u Splitu

Iskustveno terapijska psihodramska grupa u Splitu, koja se sastaje jednom mjesečno, subotom, privremeno je otvorena za prijem novih članova.

Grupa je prvenstveno namijenjena edukantima psihodrame i integrativnih psihoterapijskih metoda, ali se preporučuje i za osobe koje rade u komunikacijskim i savjetodavnim zvanjima, kao i za osobe zainteresirane za svoj osobni rast.

Uključivanje u grupu moguće je nakon prethodnog intervjua.

Terapijski sati mogu se koristiti za bodovanje u edukaciji, terapijskoj asocijaciji ili strukovnoj komori.

Psihodrama je akcijska psihoterapijska metoda koja omogućuje pojedincu da u sigurnom okruženju grupe istražuje svoje intrapersonalne dinamike i odnose s drugima, sa ciljem oslobađanja od simptoma, inhibicija, strahova, nesigurnosti, razrješavanja konflikata i općenito jačanja komunikoloških kapaciteta, spontanosti i kreativnosti.

O psihoterapeutu: Ana Uranija, psiholog i voditeljica psihodrame sa Europskim certifikatom iz psihoterapije, te završenim edukacijama iz gestalt terapije i sistemske obiteljske terapije (Milanska škola). U svom dugogodišnjem profesionalnom iskustvu usmjerena je na rad s pojedincima, grupama, parovima i obiteljima, s profesionalnim interesima iz područja obiteljskih odnosa i privrženosti, traumatskog stresa u dječjoj i odrasloj dobi, profesionalnog izgaranja i komunikacijskih vještina. Zaposlena je u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zadarske nadbiskupije, licencirani je provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, stalni sudski vještak za psihologiju pri Županijskom sudu u Zadru. Članica je  Centra za psihodramu, Europske asocijacije psihoterapeuta, Hrvatskog društva za traumatski stres, te Psihološke komore.

Kontakt: anauranija@gmail.com, mob: 091 1515 186.