prva godina (psihodramski praktičar)

 1. Uvod u psihodramu
 2. Seting i struktura psihodrame
 3. Tehnike psihodrame
 4. Psihodramske uloge
 5. Filozofija psihodrame
 6. Zagrijavanje, spontanost, kreativnost
 7. Sociodrama i sociometrija
 8. Uloge voditelja/terapeuta
 9. Godišnji feedback

druga godina (psihodramski praktičar)

 1. Grupna dinamika I
 2. Psihodrama i kazalište
 3. Primjena psihodramskih tehnika I
 4. Individualna psihodrama
 5. Primjena psihodramskih tehnika II
 6. Primjena psihodrame u različitim kontekstima
 7. Integracija psihodrame i drugih modaliteta u nekliničkom setingu
 8. Grupna dinamika II
 9. Intenziv 4 dana – Godišnji feedback

treća godina (psihodramski psihoterapeut)

 1. Specifičnosti psihodramske psihoterapije
 2. Grupna dinamika III.
 3. Dijagnostika / psihodramska dijagnostika
 4. Teorija privrženosti u psihoterapiji
 5. Grupna dinamika IV.
 6. Teorija objektnih odnosa i psihodrama
 7. Klinički seminar: Neuroze, anksioznosti
 8. Klinički seminar: Poremećaji raspoloženja
 9. Klinički seminar: Poremećaji ličnosti

četvrta godina (psihodramski psihoterapeut)

 1. Klinički seminar: Psihoze
 2. Klinički seminar: Poremećaji hranjenja i ovisnosti
 3. Psihodrama i trauma
 4. Psihodramska terapija djece i mladih
 5. Psihodrama i duhovnost
 6. Psihosomatika
 7. Transgeneracijska psihodrama
 8. Psihodrama, snovi, fantazmi
 9. Evaluacija psihodramskog procesa i znanstveni rad
 10. Završni Intenziv 4 dana