Prva godina (psihodramski praktičar)

1. modul – Uvod u psihodramu (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

2. modul – Seting i struktura psihodrame (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

3. modul – Tehnike psihodrame (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

4. modul – Psihodramske uloge (zatvoreni modul – Tihana Jendričko i Simona Prosen)

5. modul – Zagrijavanje, spontanost, kreativnost (otvoreni modul – Damir Miholić)

6. modul – Filozofija psihodrame (otvoreni modul – Vedran Korušić)

7. modul – Sociodrama i sociometrija (otvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

8. modul – Uloge voditelja/terapeuta (zatvoreni modul – Tihana Jendričko)

9. modul – Godišnji feedback (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

Druga godina (psihodramski praktičar)

10. modul – Grupna dinamika I (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

11. modul – Grupna dinamika II (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

12. modul – Psihodrama i kazalište (otvoreni modul – Damir Miholić)

13. modul – Primjena psihodramskih tehnika I (zatvoreni modul – Damir Miholić)

14. modul – Primjena psihodramskih tehnika II (zatvoreni modul – Damir Miholić)

15. modul – Individualna psihodrama (zatvoreni modul – Sanja Jagarić Nola)

16. modul – Primjena psihodrame u različitim kontekstima (otvoreni modul – Sanja Jagarić Nola)

17. modul – Integracija psihodrame i drugih modaliteta u nekliničkom setingu (otvoreni modul – Sanja Jagarić Nola i Damir Miholić)

18. modul – Intenziv 4 dana – Godišnji feedback (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

Treća godina (psihodramski psihoterapeut)

19. modul – Grupna dinamika III. (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

20. modul – Specifičnosti psihodramske psihoterapije (zatvoreni modul – Tihana Jendričko)

21. modul – Dijagnostika / psihodramska dijagnostika (otvoreni modul – Tihana Jendričko)

22. modul – Grupna dinamika IV. (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

23. modul – Teorija privrženosti u psihoterapiji (otvoreni modul – Simona Prosen)

24. modul – Teorija objektnih odnosa i psihodrama (otvoreni modul – Tihana Jendričko i Simona Prosen)

25. modul – Klinički seminar: Neuroze, anksioznosti (otvoreni modul – Tihana Jendričko)

26. modul – Klinički seminar: Poremećaji raspoloženja (otvoreni modul – Sanja Jagarić Nola)

27. modul – Klinički seminar: Poremećaji ličnosti (otvoreni modul – Branka Jakelić)

Četvrta godina (psihodramski psihoterapeut)

28. modul – Klinički seminar: Psihoze (otvoreni modul – Tihana Jendričko)

29. modul – Klinički seminar: Poremećaji hranjenja i ovisnosti (zatvoreni modul – Simona Prosen)

30. modul – Psihodramska terapija djece i mladih (otvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

31. modul – Transgeneracijska psihodrama (otvoreni modul – Branka Jakelić)

32. modul – Psihodrama i duhovnost (otvoreni modul – Branka Jakelić)

33. modul – Psihosomatika (otvoreni modul – Branka Jakelić)

34. modul – Psihodrama, snovi, fantazmi (otvoreni modul – Branka Jakelić)

35. modul – Psihodrama i trauma (otvoreni modul – Simona Prosen)

36. modul – Evaluacija psihodramskog procesa i znanstveni rad (otvoreni modul – Damir Miholić)

37. modul – Završni Intenziv 4 dana (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

Dvogodišnji i četverogodišnji programi započinju u studenom 2017.!