prva godina (psihodramski praktičar)

 1. Uvod u psihodramu (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 2. Seting i struktura psihodrame (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 3. Tehnike psihodrame (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 4. Psihodramske uloge (zatvoreni modul – Tihana Jendričko i Simona Prosen)
 5. Filozofija psihodrame (otvoreni modul – Vedran Korušić)
 6. Zagrijavanje, spontanost, kreativnost (otvoreni modul – Damir Miholić)
 7. Sociodrama i sociometrija (otvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 8. Uloge voditelja/terapeuta (zatvoreni modul – Tihana Jendričko)
 9. Godišnji feedback (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

druga godina (psihodramski praktičar)

 1. Grupna dinamika I (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 2. Psihodrama i kazalište (otvoreni modul – Damir Miholić)
 3. Primjena psihodramskih tehnika I (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 4. Individualna psihodrama (zatvoreni modul – Sanja Jagarić Nola)
 5. Primjena psihodramskih tehnika II (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 6. Primjena psihodrame u različitim kontekstima (otvoreni modul-Sanja Jagarić Nola)
 7. Integracija psihodrame i drugih modaliteta u nekliničkom setingu (otvoreni modul – Sanja Jagarić Nola i Damir Miholić)
 8. Grupna dinamika II (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 9. Intenziv 4 dana – Godišnji feedback (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)

treća godina (psihodramski psihoterapeut)

 1. Specifičnosti psihodramske psihoterapije (zatvoreni modul – Tihana Jendričko)
 2. Grupna dinamika III. (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 3. Dijagnostika / psihodramska dijagnostika (otvoreni modul – Tihana Jendričko)
 4. Teorija privrženosti u psihoterapiji (otvoreni modul – Simona Prosen)
 5. Grupna dinamika IV. (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 6. Teorija objektnih odnosa i psihodrama (otvoreni modul – Tihana Jendričko, Simona Prosen)
 7. Klinički seminar: Neuroze, anksioznosti (otvoreni modul – Tihana Jendričko) .
 8. Klinički seminar: Poremećaji raspoloženja (otvoreni modul – Sanja Jagarić Nola)
 9. Klinički seminar: Poremećaji ličnosti (otvoreni modul – Branka Jakelić)

četvrta godina (psihodramski psihoterapeut)

 1. Klinički seminar: Psihoze (otvoreni modul – Tihana Jendričko)
 2. Klinički seminar: Poremećaji hranjenja i ovisnosti (zatvoreni modul – Simona Prosen)
 3. Psihodrama i trauma (otvoreni modul – Simona Prosen)
 4. Psihodramska terapija djece i mladih (otvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)
 5. Psihodrama i duhovnost (otvoreni modul – Branka Jakelić)
 6. Psihosomatika (otvoreni modul – Branka Jakelić)
 7. Transgeneracijska psihodrama (otvoreni modul – Ivana Jurić)
 8. Psihodrama, snovi, fantazmi (otvoreni modul – Branka Jakelić)
 9. Evaluacija psihodramskog procesa i znanstveni rad (otvoreni modul – Damir Miholić)
 10. Završni Intenziv 4 dana (zatvoreni modul – Ivana Jurić i Vedran Korušić)