Skip to content

prva godina (psihodramski praktičar)          

 1. Uvod u psihodramu
 2. Setting i struktura psihodrame
 3. Tehnike psihodrame
 4. Zagrijavanje, spontanost, kreativnost
 5. Psihodramske uloge
 6. Sociodrama i sociometrija I
 7. Uloge voditelja/terapeuta
 8. Emocije/Rad s emocijama
 9. Osnove teorije privrženosti
 10. Godišnji feedback

druga godina (psihodramski praktičar)

 1. Grupna dinamika
 2. Primjena psihodramskih tehnika I
 3. Individualna psihodrama
 4. Interaktivno kazalište
 5. Sociodrama i sociometrija II
 6. Primjena psihodramskih tehnika II
 7. Tijelo, kontakt i granice
 8. Primjena psihodrame u različitim kontekstima
 9. Integracija psihodrame i drugih modaliteta u nekliničkom setingu
 10. Intenziv 4 dana – Završni feedback

treća godina (psihodramski psihoterapeut)

 1. Uvod u psihopatologiju i psihičke poremećaje
 2. Teorija privrženosti u psihoterapiji
 3. Teorija objektnih odnosa i psihodrama
 4. Grupna dinamika – klinički seting
 5. Psihodinamika tijela
 6. Seksualnost i intimnost
 7. Psihodramska terapija djece i mladih
 8. Psihodrama, snovi, fantazmi
 9. Psihodrama i trauma
 10. Psihodrama i duhovnost

četvrta godina (psihodramski psihoterapeut)

 1. Klasifikacije, dijagnostika i psihodramski rad
 2. Transgeneracijska psihodrama
 3. Psihosomatika
 4. Neuroze, anksioznosti
 5. Poremećaji raspoloženja
 6. Poremećaji ličnosti I
 7. Poremećaji ličnosti II
 8. Psihoze
 9. Poremećaji hranjenja i ovisnosti
 10. Evaluacija psihodamskog procesa i istraživački rad
 11. Intenziv 4 dana – Završni feedback