Skip to content

PROGRAMI ZA PRAKTIČARA I PSIHODRAMSKOG PSIHOTERAPEUTA

 

Izv.prof.prim.dr.sc. Tihana Jendričko, dr.med., psihijatar, subspecijalist psihoterapije – psihodramska terapeutkinja, supervizorica i edukatorica, integrativna terapeutkinja, ECP

Pročelnica je Zavoda za psihoterapiju u Klinici za psihijatriju Vrapče. Izvanredna je profesorica na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je predmeta Psihoterapija u sklopu Poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu; nositeljica je predmeta Psihijatrija u sklopu Propedeutike psihoterapije na Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays te održava predavanja o Integrativnoj psihoterapiji u sklopu Poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u provođenju edukacije iz psihodramske psihoterapije, članica je Edukativnog odbora Centra za psihodramu. U svom kliničkom i privatnom radu provodi individualnu i grupnu psihoterapiju. Autorica je i koautorica je više stručnih i znanstvenih radova, sudjelovala je u provođenju više stručnih i znanstvenih istraživanja i projekata. Aktivna je članica više domaćih i stranih stručnih društava, Predsjednica je Hrvatskog psihijatrijskog društva.

 

doc. dr. sc. Damir Miholić – psihodramski terapeut i edukator, ECP

docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je više kolegija u okviru preddiplomskog i diplomskog studija. Doktorirao je u prosincu 2011. godine. Zvanje psihodramskog terapeuta i licencu ECP (European Certificate for Psychotherapy) stekao je 2010. godine nakon edukacije Instituta za psihodramu iz Beograda. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih članaka. Aktivno je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bio je dugogodišnji vanjski suradnik-dramski pedagog u Zagrebačkom kazalištu mladih. Istražuje mogućnosti primjene kreativnih medija, napose kazališta i drame u edukaciji, rehabilitaciji i terapiji. Voditelj je niza domaćih i međunarodnih radionica za djecu, mlade te edukacija za stručnjake iz različitih područja (edukacijski-rehabilitatori, psiholozi, pedagozi, nastavnici, voditelji dramskih družina…).

 

doc. dr. sc. Simona Prosen,  univ.dipl.psih – psihodramska terapeutkinja, supervizorica i edukatorica, ECP

Radeći deset godina u Psihijatrijskoj klinici u Ljubljani vodila je psihodramske terapijske grupe s različitim grupama pacijenata, najdulje s pacijentima s poremećajima hranjenja i ovisnosti. Trenutno radi psihoterapiju u privatnoj praksi, s grupama i pojedincima: odraslim, adolescentima i djecom. Članica je Edukacijskog odbora Centra za psihodramu u Zagrebu i kao voditeljica modula uključena je u psihodramsku edukaciju u Hrvatskoj i Sloveniji. Jedna je od osnivača Slovenske psihodramske asociacije. Članica je Research Committee_ja FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations). Trenutno radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija

 

mag. psych Sanja Jagarić Nola – psihodramska terapeutkinja i edukatorica, ECP

Tajnica je, trenerica i članica Edukativnog odbora Centra za Psihodramu. Iskustvo je stekla radeći upsihijatrijskoj bolnici i ustanovi za psihički bolesne odrasle osobe, te kao stručna suradnica i profesorica psihologije u srednjoj školi. Dugi niz godina volontirala je kao savjetovatelj u Psihološkom centru TESA. Članica je Tima za psihološke krizne intervencije grada Zagreba i Zagrebačke županije koji djeluje pri Ministarstvu obrazovanja. Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom u privatnoj praksi, organizira i vodi različite radionice i edukacije.

 

Jurić Ivana, dipl. psiholog – psihodramska terapeutkinja, supervizorica i edukatorica, dječja integrativna terapeutkinja, supervizorica i edukatorica, ECP, ECIP

Psihoterapeutkinja u privatnoj praksi (ECP), psihologinja, trenerica u Centru za psihodramu (Hrvatska), praktičarka transgeneracijske psihoterapije (educirana pri Anne Ancelin Schutzenberger školi transgeneracijske terapije) i dječja integrativna psihoterapeutkinja. Suosnivačica je Centra za psihodramu (stručnog udruženja osnovanog s ciljem promoviranja, razvijanja i unapređivanja psihodrame kao psihoterapijskog modaliteta i edukacijske metode u Republici Hrvatskoj). Radi psihoterapiju s odraslim osobama, adolescentima i djecom; specijalizirala se za tretman oboljelih od poremećaja hranjenja, traume i rane traume, gubitka itd. Vodila je brojne radionice psihodrame i transgeneracijske psihoterapije u Hrvatskoj.

 

Korušić Vedran – psihodramski terapeut, supervizor i edukator, dječji integrativni terapeut, supervizor i edukator, ECP, ECIP

radi individualnu i grupnu psihoterapiju s odraslima, mladima i djecom, te profesionalnu edukaciju za stručnjake kao edukator i supervizor iz psihodramske psihoterapije i dječje integrativne psihoterapije. Nositelj je Europskog certifikata iz psihoterapije. Trenutno je u četverogodišnjoj edukaciji iz tjelesne psihoterapije u školi TepSyntesis i dodatno se usavršava u metodi TSM iskustvene traumaterapije.

 

Ivana Vlahek Teskera – socijalna radnica, licencirani supervizor psihosocijalnog rada, psihodramska psihoterapeutkinja i supervizorica, ECP

Profesionalno iskustvo je stekla radeći s korisnicima prava i usluga u sustavu socijalne skrbi i provođenjem supervizije psihosocijalnog rada sa stručnjacima različitih profesija. Od 2017.g. radi samostalno kao psihoterapeut, supervizor i edukator. Članica je Centra za psihodramu iz Zagreba, Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP), Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR), Hrvatske komore psihoterapeuta (HKP) i Hrvatske komore socijalnih radnika (HKSR).

 

Ana Uranija, profesor psihologije i psihodramska terapeutkinja, ECP

Završila edukaciju iz geštalt terapije i sistemske obiteljske terapije (praktičar). Licencirani provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. Stalni sudski vještak za psihologiju pri Županijskom sudu u Zadru. Zaposlena u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zadarske nadbiskupije. Psihoterapijom se bavi i u privatnoj praksi. U svom profesionalnom radu usmjerena na rad s pojedincima, grupama, parovima i obiteljima. Područja profesionalnih interesa su obiteljski odnosi i privrženost, traumatski stres u dječjoj i odrasloj dobi, transgeneracijski prijenos obiteljskih obrazaca, obiteljsko nasilje, komunikacijske vještine, jačanje osobnih i profesionalnih kapaciteta.

 

PROGRAM EDUKACIJE I SPECIJALIZACIJE IZ DJEČJE PSIHODRAME

Jurić Ivana, dipl. psiholog – psihodramska terapeutkinja, supervizorica i edukatorica, dječja integrativna terapeutkinja, supervizorica i edukatorica, ECP, ECIP

Psihoterapeutkinja u privatnoj praksi (ECP), psihologinja, trenerica u Centru za psihodramu (Hrvatska), praktičarka transgeneracijske psihoterapije (educirana pri Anne Ancelin Schutzenberger školi transgeneracijske terapije) i dječja integrativna psihoterapeutkinja. Suosnivačica je Centra za psihodramu (stručnog udruženja osnovanog s ciljem promoviranja, razvijanja i unapređivanja psihodrame kao psihoterapijskog modaliteta i edukacijske metode u Republici Hrvatskoj). Radi psihoterapiju s odraslim osobama, adolescentima i djecom; specijalizirala se za tretman oboljelih od poremećaja hranjenja, traume i rane traume, gubitka itd. Vodila je brojne radionice psihodrame i transgeneracijske psihoterapije u Hrvatskoj.

 

doc. dr. sc. Damir Miholić – psihodramski terapeut i edukator, ECP

docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je više kolegija u okviru preddiplomskog i diplomskog studija. Doktorirao je u prosincu 2011. godine. Zvanje psihodramskog terapeuta i licencu ECP (European Certificate for Psychotherapy) stekao je 2010. godine nakon edukacije Instituta za psihodramu iz Beograda. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih članaka. Aktivno je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bio je dugogodišnji vanjski suradnik-dramski pedagog u Zagrebačkom kazalištu mladih. Istražuje mogućnosti primjene kreativnih medija, napose kazališta i drame u edukaciji, rehabilitaciji i terapiji. Voditelj je niza domaćih i međunarodnih radionica za djecu, mlade te edukacija za stručnjake iz različitih područja (edukacijski-rehabilitatori, psiholozi, pedagozi, nastavnici, voditelji dramskih družina…).

 

Korušić Vedran, dipl. filozof – psihodramski terapeut, supervizor i edukator, dječji integrativni terapeut, supervizor i edukator, ECP, ECIP

radi individualnu i grupnu psihoterapiju s odraslima, mladima i djecom, te profesionalnu edukaciju za stručnjake kao edukator i supervizor iz psihodramske psihoterapije i dječje integrativne psihoterapije. Nositelj je Europskog certifikata iz psihoterapije. Trenutno je u četverogodišnjoj edukaciji iz tjelesne psihoterapije u školi TepSyntesis i dodatno se usavršava u metodi TSM iskustvene traumaterapije. U slobodno vrijeme stalno nešto stvara i popravlja, vrtlari i piše. U zadnje vrijeme pokušava ne raditi ništa. Ponekad mu to i uspijeva.

 

prof. soc ped Nikolina Kolićdječji integrativni terapeut i edukator, ECIP

profesor socijalne pedagogije i prvostupnik fizioterapije. Dječja integrativna psihoterapeutikinja i trenerica. Zaposlena je u Ministarstvu pravosuđa – Uprava za zatvorski sustav, gdje radi u Centru za izobrazbu.Višegodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima.

 

 

doc. dr. sc. Simona Prosen,  univ.dipl.psih – psihodramska terapeutkinja, supervizorica i edukatorica, ECP

radeći deset godina u Psihijatrijskoj klinici u Ljubljani vodila je psihodramske terapijske grupe s različitim grupama pacijenata, najdulje s pacijentima s poremećajima hranjenja i ovisnosti. Trenutno radi psihoterapiju u privatnoj praksi, s grupama i pojedincima: odraslim, adolescentima i djecom. Članica je Edukacijskog odbora Centra za psihodramu u Zagrebu i kao voditeljica modula uključena je u psihodramsku edukaciju u Hrvatskoj i Sloveniji. Jedna je od osnivača Slovenske psihodramske asociacije. Članica je Research Committee_ja FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations). Trenutno radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija.