Skip to content

 

Edukacijski vikend modul (subota, nedjelja) – 175€

Edukacijski intenziv  (4 dana) – 350€

Dvogodišnja edukacija sastoji se od minimalno 20 vikend modula  + završni intenziv. Četverogodišnja edukacija sastoji se od minimalno 40 vikend modula + dva vikend intenziva. Jednom kada krenu, edukanti su obavezni kontinuirano ih polaziti.

Individualna i/ili grupna psihoterapija = cijena ovisi o terapeutu kojeg edukant izabere

Osobni rad u grupi ili individualno nisu vremenski ograničeni, tj. edukanti sami biraju kada i kako će odraditi taj uvjet edukacije, ovisno o svojim financijskim i vremenskim mogućnostima. Većina edukanata ipak odlučuje krenuti istodobno s vikend modulima i na osobnu terapiju, što je i preporuka voditelja edukacije. Bitno je da svi uvjeti budu zadovoljeni unutar 5 godina od završetka edukacijskog dijela programa (vikend moduli).

Supervizija (1 sat) = 50€

Supervizija započinje tek sredinom druge godine kada edukant počinje primjenjivati tehnike.

Navedene cijene su informativnog karaktera i kao projekcije vrijede za novu edukacijsku generaciju 2023!

Za sva dodatna pitanja oko troškova i načina plaćanja možete se obratiti na info@centar-psihodrama.hr