Skip to content

Edukacija za voditelja/voditeljicu bibliodrame 2023./2024.

Grupa je formirana i može primiti još nekoliko polaznika te napominjemo važnost fleksibilnosti termina koji se mogu nadoknaditi u slučaju opravdanih izostanaka. Prvi susret je 1. rujna 2023. godine u 14 sati u Miramarskoj 100 u Zagrebu (pored Filozofskog i strojarskog fakulteta). Prilika je to i za detaljniji dogovor o tijeku edukacije.  Dobro došli!

Voditelji: Helmut Kreller i s. Zdravka Leutar

S bibliodramom se u Hrvatskoj započelo 2013. godine u okviru redovničke zajednice
Klanjateljica Krvi Kristove, odnosno jednoga od projekata Zaklade »Marija De Mattias«.
Prva skupina educiranih voditeljica bibliodrame (devet sestara Klanjateljica Krvi Kristove,
dvije socijalne radnice i jedna profesorica njemačkoga jezika) pohađala je dvogodišnju
edukaciju, od 2011. do 2013. godine koju je vodio Helmut Kreller iz Erlangena (Njemačka).
To je zasad jedina takva skupina u Hrvatskoj, gdje još uvijek nema mogućnosti za takvu vrstu
edukacije kao ni društva za bibliodramu jer nemamo licenciranih voditelja. Zato smo u Zakladi
Marija De Mattias pokrenuli ovaj projekt s ciljem omogućavanja ove vrste edukacije i primjene
metoda bibliodrame u različitim skupinama te da bibliodrama tako zaživi i na hrvatskom
govornom području.
Iskustva studenata s kojima je u radu primjenjivana bibliodrama pozitivna su i oni je smatraju
vrlo korisnim sredstvom u radu s različitim skupinama.

Kome je edukacija namijenjena?
Edukacija je namjenjena stručnjacima različitih profila: vjeroučiteljima, socijalnim radnicima,
psiholozima, pedagozima i edukacijskim rehabilitatorima i drugima koji su zainteresirani za
rad ili već rade s djecom, mladima i odraslima, a htjeli bi povećati svoje kompetencije i
profesionalnu učinkovitost u skupinama i individualnom radu.
Namijenjena je onima koji žele biblijskom tekstu pristupati na jedinstven, spontan i kreativan
način i tako ga integrirati u svoj životi te raditi na osobnom rastu i razvoju, međuljudskim
odnosima i odnosu prema Bogu.

Uvjeti za ulazak u edukaciju iz bibliodrame

  • završen preddiplomski sveučilišni studij
  • CV i motivacijsko pismo
  • iskustveno poznavanje bibliodrame (sudjelovanje u uvodnoj radionici “Osnove
    bibliodrame” ili na bibliodrami)
  • intervju s voditeljima edukacije

 

Što podrazumijeva edukacija za voditelja bibliodrame?
Edukacija traje dvije godine i uključuje ukupno 400 sati po 45 minuta, od čega 260 sati teorije i
prakticiranja vođenja bibliodrame u zatvorenoj skupini, 120 sati sudjelovanja u seminarima
bibliodrame i 20 sati sudjelovanja u seminarima psihodrame. Na kraju edukacije
polaznik/polaznica brani svoj završni rad na izabranu temu.

Sadržaj edukacije
osam modula
1. modul: Uvod u bibliodramu (1. – 2. rujna 2023.)
2. modul: Sociometrija, sociodrama (6. – 7. listopada 2023.)
3. modul: Struktura psihodrame i psihodramske uloge (3. – 4. studenoga 2023.)
4. modul: Tehnike bibliodrame I: Rad na životnoj strani, rad na tekstu (1. – 2. prosinca 2024.)
5. modul: Tehnike bibliodrame II: Uživljavanje u uloge, igra, sharing (5. – 6. siječnja 2024.)
6. modul: Uloga voditelja bibliodrame (1. – 2. ožujka 2024.)
7. modul: Rad s emocijama i grupna dinamika (5. – 6. travnja 2024.)
8. modul: Godišnji feedback (3. – 4. svibnja 2024.)
 intenzivni tečaj (23. lipnja – 14. srpnja 2024.) – primjena bibliodrame i produbljivanje
svih
modula iskustvenim učenjem u peer skupinama od tri člana (skupine pripremaju i
izvode bibliodrame uz podršku i superviziju voditelja radionice)
 kolokvij (završni ispit) – uz nazočnost stručnjaka iz Njemačkog društva za bibliodramu
(DGfBD); dodjela certifikata

Voditelji edukacije
Helmut Kreller – magistar teologije, terapeut psihodrame, trener bibliodrame, supervizor i
savjetnik. Stručnjak je za brojna područja: coaching; savjetovanje o pitanjima vjere;
traumatsko savjetovanje; pojedinačna i timska supervizija; individualno savjetovanje; savjeti o
izboru zvanja; upravljanje konfliktima; učinak, stres, izgaranje, dosada, maltretiranje; neuspjesi
i porazi; online savjetovanje; osobni razvoj; savjetovalište za razvod; školsko savjetovanje;
dušobrižništvo; pitanja seksualnosti; žalovanje.

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar – sveučilišna redovita profesorica u trajnom zvanju, redovnica,
socijalna radnica, licencirana voditeljica bibliodrame, licencirana psihodramska praktičarka i
licencirana supervizorica u psihosocijalnom radu. Pohađala je niz edukacija o stresu, traumi i
oporavku te radionice o grupnim i komunikacijskim vještinama, individualnom savjetovanju i
upravljanju konfliktima. Poglavarica je redovničke zajednice Klanjateljica Krvi Kristove
hrvatskog govornog područja

Cijena
Cijena je edukacije 800 eura po polazniku, a plaća se u 8 rata (po 100 eura) tijekom dvije
godine. (Ako uspijemo pronaći sponzore, cijena će biti niža). Cijena uključuje naknade za
voditelja intenzivnog tečaja (iz Njemačke) i stručnjake iz Njemačkog društva za bibliodramu
(završni ispit). Moduli su besplatni.

Mjesto održavanja edukacije
Moduli će se održavati u Zagrebu (Miramarska cesta 100), a intenzivni tečaj na otoku Olibu
(Zadar).

Kako se prijaviti?
Kako biste se prijavili za edukaciju iz psihodrame, potrebno je poslati životopis i motivacijsko
pismo na zleutar@gmail.com do 15. srpnja 2023.

Osvrt polaznice iskustvene radionice bibliodrame: https://zaklada-mdm.hr/radionica-
bibliodrame-2/?fbclid=IwAR3YAHJo9pFdX4WeIh0HqA4OmMG03ptmOZMQ8Wg-
JvL4wacjmn8BAoSBF0k