Skip to content

Dvogodišnji program iz dječje i adolescentne integrativne psihodramske psihoterapije

Edukacija je namijenjena stručnjacima (psihoterapeuti, savjetodavni terapeuti, psihijatri, psiholozi, defektolozi, socijalni pedagozi, liječnici školske medicine, socijalni radnici, pedagozi, medicinske sestre i drugi stručnjaci) koji su zainteresirani za rad ili već rade s djecom i mladima, a htjeli bi povećati svoje osobne kompetencije i profesionalnu učinkovitost u grupnom i individualnom radu s djecom i mladima.

Ovaj program odobren je kao program posebnog dodatnog obrazovanja za rad s djecom i adolescentima od strane Hrvatske komore psihoterapeuta za psihoterapeute i savjetodavne terapeute.

Osobe koje nemaju psihoterapijsku edukaciju, a htjele bi upisati edukaciju iz integrativne dječje psihodrame, mogu se prijaviti za četvorogodišnji program. Za sve informacije i dodatne upite obratite nam se na info@centar-psihodrama.hr

Naš model dječje psihodrame sastoji se od klasične morenovske psihodrame, sociodrame i sociometrije prilagođene za individualni i grupni rad s djecom i mladima, integrirane s modalitetima dječjih psihodramskih škola kao što su dječja psihodrama francusko – mađarske škole psihodrame Hanne Kende, njemačke škole grupne terapije s djecom Alfonsa Aichingera, Therapeutic Spiral Model-a (TSM) rada s traumom, obogaćenih tehnikama drugih psihoterapijskih pravaca te suvremenom teorijom privrženosti, interpersonalne neurobiologije i neuroznanosti.

Obzirom da se model naše edukacije temelji na psihodrami, za stručnjake koji do sada nisu imali većeg iskustva s psihodramom, organizirat ćemo mini edukaciju iz psihodrame kako bi se upoznali s osnovnim postavkama psihodramskog pristupa. Mini edukacija se sastoji od 3 vikend modula:

 1. Elementi, setting i struktura psihodrame
 2. Tehnike psihodrame
 3. Psihodramske uloge

Edukacija je strukturirana kroz 20 modula (19 dvodnevnih radionica koji se održavaju vikendom – subotom od 9 do 18 i nedjelju od 9 do 16. te završni četverodnevni intenziv), raspoređenih na 10 modula godišnje.

Osim edukacijskih modula, edukanti su obavezni proći i određeni broj sati osobne psihoterapije i supervizije kako bi zadovoljili program dodatnog obrazovanja za rad s djecom i mladima Hrvatske komore psihoterapeuta.

Uvjet za upis dvogodišnju edukaciju iz integrativne dječje psihodrame:

 • završena četverogodišnja psihoterapijska edukacija
 • završena uvodna mini edukacija iz psihodrame (za osobe koje nisu završili dvogodišnju edukaciju za psihodramskog praktičara)
 • prisustvovanje dvodnevnoj Uvodnoj radionici iz integrativne dječje psihodrame
 • selekcijski postupak s voditeljima edukacije

Elementi edukacije i satnica dvogodišnjeg programa

 • Osobna psihoterapija – 40 sati individualne psihoterapije ili 40 susreta grupne psihoterapije
 • Metodologija – 444 sati
 • Supervizija
  • direktna grupna supervizija – 100 sati
  • indirektna individualna supervizija – 10 sati
 • Praktično usavršavanje uz superviziju – 200 sati

Ukupno: 794 sati

Program specijalizacije:

Prva godina

 1. Dječja psihodrama – Značaj scenskog prikaza i dramatizacije u dječjoj psihoterapiji, osnovni principi rada u dječjoj psihodrami
 2. Kreativne tehnike u dječjoj psihodrami i jezik simbola
 3. Teorije razvoja ličnosti i psihoterapija djece i mladih
 4. Emocije, regulacija i samoregulacija
 5. Priprema i formiranje grupe
 6. Specifičnosti sociometrije i sociodrame u radu s djecom i adolescentima
 7. Uloge voditelja/terapeuta
 8. Utjecaj motivacijskih snaga u strukturiranju ponašanja
 9. Suradnja s roditeljima
 10. Godišnji feedback

Druga godina – klinički seminari i supervizija

 1. Teorija privrženosti u integrativnoj dječjoj psihodrami
 2. Teorija objektnih odnosa u integrativnoj dječjoj psihodrami
 3. Individualna psihodrama
 4. Trauma i integrativna dječja psihodrama
 5. Klinički seminar: Razvojni poremećaji
 6. Klinički seminar: Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji u dječjoj dobi
 7. Klinički seminar: Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji u adolescenciji
 8. Klinički seminar: Poremećaji hranjenja i ovisnosti
 9. Integracija psihodrame i drugih modaliteta u radu s djecom i adolescentima
 10. Završni Intenziv – 4 dana

Za sve informacije i dodatne upite obratite nam se na info@centar-psihodrama.hr

Proširite ovu vijest i vidimo se na radionici!

Edukacijski tim

Ivana Jurić, psihoterapeut u privatnoj praksi (ECP), psiholog, trener i supervizor u Centru za psihodramu i Udruzi za dječju integrativnu psihoterapiju, praktičar transgeneracijske psihoterapije (educirana u Anne Ancelin Schutzenberger međunarodnoj školi transgeneracijske psihoterapije). Jedna je od su-osnivača Centra za psihodramu (stručno udruženje osnovano s ciljem promoviranja, razvijanja i usavršavanja psihodrame kao psihoterapijske i edukativne metode u Republici Hrvatskoj). Ivana svakodnevno radi s djecom, adolescentima i odraslim osobama, individualno i u grupi; najviše iskustva stekla je u psihoterapiji poremećaja hranjenja, trauma, anksioznosti, razvojnih trauma te gubitaka. Do sada je vodila brojne radionice i edukacije iz psihodrame i transgeneracijske psihoterapije u Hrvatskoj, te s entuzijazmom pokreće novu edukaciju iz “dječje psihodrame” za koju vjeruje da će osposobiti niz stručnjaka usmjerenih na rad s djecom i mladima, pomoći im da obogate svoju praksu nizom kreativnih tehnika koje će olakšati pristup mladim korisnicima od predškolske dobi do adolescencije.

Damir Miholić docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je više kolegija u okviru preddiplomskog i diplomskog studija. Doktorirao je u prosincu 2011. godine. Zvanje psihodramskog terapeuta i licencu ECP (European Certificate for Psychotherapy) stekao je 2010. godine nakon edukacije Instituta za psihodramu iz Beograda. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih članaka. Aktivno je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bio je dugogodišnji vanjski suradnik-dramski pedagog u Zagrebačkom kazalištu mladih. Istražuje mogućnosti primjene kreativnih medija, napose kazališta i drame u edukaciji, rehabilitaciji i terapiji. Voditelj je niza domaćih i međunarodnih radionica za djecu, mlade te edukacija za stručnjake iz različitih područja (edukacijski-rehabilitatori, psiholozi, pedagozi, nastavnici, voditelji dramskih družina…).

Vedran Korušić radi individualnu i grupnu psihoterapiju s odraslima, mladima i djecom, te profesionalnu edukaciju za stručnjake kao edukator i supervizor iz psihodramske psihoterapije i dječje integrativne psihoterapije. Nositelj je Europskog certifikata iz psihoterapije. Trenutno je u četverogodišnjoj edukaciji iz tjelesne psihoterapije u školi TepSyntesis i dodatno se usavršava u metodi TSM iskustvene traumaterapije.

Nikolina Kolić – profesor socijalne pedagogije i prvostupnik fizioterapije. Dječja integrativna psihoterapeutikinja i trenerica. Zaposlena je u Ministarstvu pravosuđa – Uprava za zatvorski sustav, gdje radi u Centru za izobrazbu. Kreira i provodi programe izobrazbe sluzbenika zatvorskog sustava i probacije, radila u tretmanu mladih počinitelja kaznenih djela u Odgojnom zavodu, majka dvije malene djevojčice, u slobodno vrijeme se veseli slobodnom vremenu kada joj djevojčice porastu…

Simona Prosen – docentica je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, gdje studentima predaje razvojnu psihologiju. Psihodramska je psihoterapeutka (sa European Certificate for Psychotherapy) i supervizorka. Trenutno radi psihoterapiju u privatnoj praksi, s grupama i pojedincima: odraslim, adolescentima i djecom. Prije je, radeći deset godina u Psihijatrijskoj klinici u Ljubljani, vodila psihodramske terapijske grupe s različitim grupama pacijenata, najdulje s pacijentima s poremećajima hranjenja i ovisnosti. Kao voditeljica modula uključena je u psihodramsku edukaciju u Hrvatskoj i Sloveniji. Jedna je od osnivača Slovenske psihodramske asociacije. Članica je Research Committee_ja FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations).